ГДЗ 4 клас Українська мова М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко (2004 рік) Частина 1

ГДЗ Українська мова 4 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко (2004 рік) Частина 1

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 4 клас. Автори: М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ТЕКСТ

  • § 1. Тема, мета, заголовок

   3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 22 24 26
  • § 2. Роль слів у побудові тексту

   30
  • § 3. Поділ тексту на частини. План

   33 34
  • § 4. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування

   35 46
  • § 5. Будова тексту

   50 53
  • § 6. Замітка до газети

   58 59
 • РЕЧЕННЯ

  • § 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

   62 63
  • § 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні

   64 65 67 69 70 72 74 75
  • § 9. Однорідні члени речення

   77 78
  • § 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

   80 81 82 84 85 86 89 90 93 94 95
 • ІМЕННИК

  • § 11. Повторення вивченого про іменник

   102 103 107
  • § 12. Відмінювання іменників

   108 112 113 117 118 122 125 126
  • § 13. Закінчення іменників у родовому відмінку однини

   127 128 129 130 132
  • § 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду

   134 135 137
  • § 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду

   141 142
  • § 16. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини

   146 147
  • § 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

   149 150 151 152 156 159 163
  • § 18. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

   168
  • § 19. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

   172
  • § 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

   175 176 178 179 180 185 187 188 189
 • ПРИКМЕТНИК

  • § 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови

   193 194 195 197 198 201 202 204 208 209 213 215 217
  • § 22. Відмінювання прикметників

   220 221 222 224 225 227 230 231
  • § 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

   236 237 238 239 240
  • § 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках

   244 246 247 248 249 250 251
  • § 25. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

   253 254 255