ГДЗ 4 клас Українська мова М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко 2004 Частина 1

ГДЗ Українська мова 4 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко (2004 рік) Частина 1
  • Автори:
  • Рік видання: 2004
  • Видавництво: Освіта, Київ
  • Тип: Частина 1

ТЕКСТ № 3-59

§ 1. Тема, мета, заголовок № 3-26

§ 2. Роль слів у побудові тексту № 30

30

§ 3. Поділ тексту на частини. План № 33-34

33 34

§ 4. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування № 35-46

35 46

§ 5. Будова тексту № 50-53

50 53

§ 6. Замітка до газети № 58-59

58 59

РЕЧЕННЯ № 62-95

§ 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією № 62-63

62 63

§ 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні № 64-75

§ 9. Однорідні члени речення № 77-78

77 78

§ 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників № 80-95

ІМЕННИК № 102-189

§ 11. Повторення вивченого про іменник № 102-107

§ 12. Відмінювання іменників № 108-126

§ 13. Закінчення іменників у родовому відмінку однини № 127-132

§ 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду № 134-137

§ 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду № 141-142

§ 16. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини № 146-147

§ 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини № 149-163

§ 18. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини № 168

168

§ 19. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини № 172

172

§ 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині № 175-189

ПРИКМЕТНИК № 193-255

§ 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови № 193-217

§ 22. Відмінювання прикметників № 220-231

§ 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- № 236-240

§ 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках № 244-251

§ 25. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду № 253-255

Популярні ГДЗ: