ГДЗ 4 клас Українська мова М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко 2004 Частина 1

ГДЗ Українська мова 4 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко (2004 рік) Частина 1

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 4 клас. Автори: М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ТЕКСТ

§ 1. Тема, мета, заголовок

§ 2. Роль слів у побудові тексту

30

§ 3. Поділ тексту на частини. План

33 34

§ 4. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування

35 46

§ 5. Будова тексту

50 53

§ 6. Замітка до газети

58 59

РЕЧЕННЯ

§ 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

62 63

§ 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні

§ 9. Однорідні члени речення

77 78

§ 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

ІМЕННИК

§ 11. Повторення вивченого про іменник

§ 12. Відмінювання іменників

§ 13. Закінчення іменників у родовому відмінку однини

§ 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду

§ 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду

§ 16. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини

§ 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини

§ 18. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

168

§ 19. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини

172

§ 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

ПРИКМЕТНИК

§ 21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови

§ 22. Відмінювання прикметників

§ 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

§ 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках

§ 25. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду