ГДЗ 5 клас Математика О.С. Істер 2013 

ГДЗ Математика 5 клас О.С. Істер (2013 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 5 клас. Автори: О.С. Істер Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Повторення вивченого в 1-4 класах

Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

§ 2. Порівняння натуральних чисел

§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

§ 4. Віднімання натуральних чисел

§ 5. Множення натуральних чисел

§ 6. Властивості множення

§ 7. Степінь натурального числа з натуральним показником

§ 8. Ділення натуральних чисел

§ 9. Ділення з остачею

§ 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули

§ 11. Рівняння

§ 12. Текстові задачі

§ 13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

§ 14. Комбінаторні задачі

§ 15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами

§ 16. Відрізок та його довжина

§ 17. Промінь, пряма, площина

§ 18. Координатний промінь. Шкала

§ 19. Кут. Види кутів

§ 20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

§ 21. Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників

§ 22. Прямокутник. Квадрат

§ 23. Рівні фігури

§ 24. Площа прямокутника і квадрата

§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

§ 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 27. Звичайні дроби

§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

§ 30. Правильні і неправильні дроби

§ 31. Мішані числа

§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел

§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

§ 35. Порівняння десяткових дробів

§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів

§ 38. Множення десяткових дробів

§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів

§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число

§ 41. Ділення на десятковий дріб

§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

§ 43. Знаходження числа за його відсотком

§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

§ 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

Домашні самостійні роботи

Самостійна робота №1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань

Перевірка знань №1 (§1-§4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №2 (§5-§9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №3 (§10-§13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №4 (§14-§18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Перевірка знань №5 (§19-§26)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №6 (§27-§33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №7 (§34-§37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №8 (§38-§41)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Перевірка знань №9 (§42-§45)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11