ГДЗ 5 клас Математика О.С. Істер 2013 

ГДЗ Математика 5 клас О.С. Істер (2013 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2013
  • Видавництво: Генеза, Київ

Повторення вивченого в 1-4 класах № 1-43

Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ № 44-917

§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел № 44-74

§ 2. Порівняння натуральних чисел № 75-107

§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання № 108-146

§ 4. Віднімання натуральних чисел № 148-193

§ 5. Множення натуральних чисел № 194-225

§ 6. Властивості множення № 226-254

§ 7. Степінь натурального числа з натуральним показником № 255-284

§ 8. Ділення натуральних чисел № 285-312

§ 9. Ділення з остачею № 313-329

§ 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули № 330-364

§ 11. Рівняння № 365-407

§ 12. Текстові задачі № 408-452

§ 13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь № 453-465

§ 14. Комбінаторні задачі № 466-521

§ 15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами № 522-550

§ 16. Відрізок та його довжина № 552-578

§ 17. Промінь, пряма, площина № 579-605

§ 18. Координатний промінь. Шкала № 606-637

§ 19. Кут. Види кутів № 638-666

§ 20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів № 667-713

§ 21. Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників № 714-752

§ 22. Прямокутник. Квадрат № 753-767

§ 23. Рівні фігури № 768-784

§ 24. Площа прямокутника і квадрата № 785-835

§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда № 836-871

§ 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба № 872-917

Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ № 918-1744

§ 27. Звичайні дроби № 918-962

§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел № 963-978

§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками № 979-998

§ 30. Правильні і неправильні дроби № 999-1030

§ 31. Мішані числа № 1031-1061

§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками № 1062-1093

§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел № 1094-1122

§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів № 1123-1166

§ 35. Порівняння десяткових дробів № 1167-1198

§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів № 1199-1227

§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів № 1228-1300

§ 38. Множення десяткових дробів № 1301-1349

§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів № 1350-1368

§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число № 1369-1432

§ 41. Ділення на десятковий дріб № 1433-1493

§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа № 1494-1541

§ 43. Знаходження числа за його відсотком № 1542-1573

§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини № 1574-1619

§ 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами № 1620-1744

Домашні самостійні роботи

Самостійна робота №1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №3 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №4 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №5 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №6 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №7 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №8 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Самостійна робота №9 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань

Перевірка знань №1 (§1-§4) № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №2 (§5-§9) № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №3 (§10-§13) № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №4 (§14-§18) № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Перевірка знань №5 (§19-§26) № 1-11

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №6 (§27-§33) № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №7 (§34-§37) № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевірка знань №8 (§38-§41) № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Перевірка знань №9 (§42-§45) № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Популярні ГДЗ: