ГДЗ 5 клас Математика О. С. Істер 2018 

ГДЗ Математика 5 клас О. С. Істер (2018 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Генеза, Київ

Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ № 44-197

§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел № 44-74

§ 2. Порівняння натуральних чисел № 75-108

§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання № 109-149

§ 4. Віднімання натуральних чисел № 151-197

Домашня самостійна робота № 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 1 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 5. Множення натуральних чисел № 198-229

§ 6. Властивості множення № 231-259

§ 7. Квадрат і куб натурального числа № 260-289

§ 8. Ділення натуральних чисел № 291-317

§ 9. Ділення з остачею № 320-334

Домашня самостійна робота № 2 № 1-12

1 7 9 12

Завдання для перевірки знань № 2 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 10. Числові вирази. Буквенні вирази та їх значення. Формули № 337-371

§ 11. Рівняння № 373-414

§ 12. Текстові задачі на рух № 416-440

§ 13. Текстові задачі економічного змісту № 446-472

§ 14. Розв'язування текстових завдань за допомогою рівнянь № 473-486

Домашня самостійна робота № 3 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 3 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 15. Комбінаторні задачі № 487-542

§ 16. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами № 544-572

§ 17. Відрізок та його довжина № 575-601

§ 18. Промінь, пряма № 602-628

§ 19. Координатний промінь. Шкала № 629-661

Домашня самостійна робота № 4 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 4 № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 20. Кут. Види кутів № 662-691

§ 21. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів № 692-738

§ 22. Трикутник та його периметр. Види трикутників № 739-767

§ 23. Прямокутник. Квадрат № 768-784

§ 24. Площа прямокутника і квадрата № 785-835

§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда № 836-871

§ 26. Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба № 873-917

Домашня самостійна робота № 5 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 5 № 1-11

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДЇЇ З НИМИ № 918-1748

§ 27. Звичайні дроби № 918-963

§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел № 964-980

§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками № 981-999

§ 30. Правильні і неправильні дроби № 1000-1031

§ 31. Мішані числа № 1032-1063

§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками № 1064-1096

§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел № 1097-1126

Домашня самостійна робота № 6 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 6 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів № 1127-1171

§ 35. Порівняння десяткових дробів № 1172-1203

§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів № 1205-1233

§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів № 1235-1304

Домашня самостійна робота № 7 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 7 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 38. Множення десяткових дробів № 1306-1353

§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів № 1356-1372

§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число № 1376-1437

§ 41. Ділення на десятковий дріб № 1439-1498

Домашня самостійна робота № 8 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 8 № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа № 1499-1547

§ 43. Знаходження числа за його відсотком № 1549-1580

§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини № 1581-1627

§ 45. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами № 1633-1748

Домашня самостійна робота № 9 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 9 № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ДЛЯ НАЙДОПИТЛИВІШИХ № 1-28

Повторення вивченого в 1 - 4 класах № 1-43

Популярні ГДЗ: