ГДЗ 5 клас Математика О. С. Істер 2018 

ГДЗ Математика 5 клас О. С. Істер (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 5 клас. Автори: О. С. Істер Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

§ 2. Порівняння натуральних чисел

§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

§ 4. Віднімання натуральних чисел

Домашня самостійна робота № 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 5. Множення натуральних чисел

§ 6. Властивості множення

§ 7. Квадрат і куб натурального числа

§ 8. Ділення натуральних чисел

§ 9. Ділення з остачею

Домашня самостійна робота № 2

1 7 9 12

Завдання для перевірки знань № 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 10. Числові вирази. Буквенні вирази та їх значення. Формули

§ 11. Рівняння

§ 12. Текстові задачі на рух

§ 13. Текстові задачі економічного змісту

§ 14. Розв'язування текстових завдань за допомогою рівнянь

Домашня самостійна робота № 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 15. Комбінаторні задачі

§ 16. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами

§ 17. Відрізок та його довжина

§ 18. Промінь, пряма

§ 19. Координатний промінь. Шкала

Домашня самостійна робота № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 20. Кут. Види кутів

§ 21. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

§ 22. Трикутник та його периметр. Види трикутників

§ 23. Прямокутник. Квадрат

§ 24. Площа прямокутника і квадрата

§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

§ 26. Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Домашня самостійна робота № 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 5

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДЇЇ З НИМИ

§ 27. Звичайні дроби

§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

§ 30. Правильні і неправильні дроби

§ 31. Мішані числа

§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел

Домашня самостійна робота № 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

§ 35. Порівняння десяткових дробів

§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів

Домашня самостійна робота № 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 38. Множення десяткових дробів

§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів

§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число

§ 41. Ділення на десятковий дріб

Домашня самостійна робота № 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

§ 43. Знаходження числа за його відсотком

§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

§ 45. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

Домашня самостійна робота № 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Завдання для перевірки знань № 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ДЛЯ НАЙДОПИТЛИВІШИХ

Повторення вивченого в 1 - 4 класах