ГДЗ 5 клас Математика О. С. Істер 2022 

ГДЗ Математика 5 клас О. С. Істер (2022 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2022
  • Видавництво: Генеза, Київ

Повторюємо математику початкової школи № 1 - 113

Розділ 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини № 1 - 918

§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел № 114 - 142

§ 2. Порівняння натуральних чисел № 143 - 179

§ 3. Округлення натуральних чисел № 180 - 199

§ 4. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання № 200 - 241

§ 5. Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання № 242 - 291

§ 6. Множення натуральних чисел № 292 - 326

§ 7. Властивості множення № 327 - 356

§ 8. Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа № 357 - 389

§ 9. Ділення натуральних чисел № 390 - 419

§ 10. Ділення з остачею № 420 - 440

§ 11. Числові вирази. Буквені вирази та формули № 441 - 477

§ 12. Рівняння № 478 - 518

§ 13. Текстові задачі на рух № 519 - 548

§ 14. Текстові задачі економічного змісту № 549 - 580

§ 15. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами № 581 - 615

§ 16. Відрізок та його довжина № 616 - 645

§ 17. Промінь, пряма № 646- 673

§ 18. Координатний промінь. Шкала № 674 - 707

§ 19. Лінійні та стовпчасті діаграми № 708 - 721

§ 20. Кут. Види кутів № 722 - 752

§ 21. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів № 753 - 786

§ 22. Трикутник та його периметр. Види трикутників № 787 - 822

§ 23. Прямокутник. Квадрат № 823 - 846

§ 24. Рівність фігур № 847 - 865

§ 25. Площа прямокутника і квадрата № 866 - 918

Роздiл II. Подільність натуральних чисел № 919 - 1061

§ 26. Дільники і кратні натурального числа № 919 - 948

§ 27. Ознаки подільності на 10, 5 та 2 № 949 - 967

§ 28. Ознаки подільності на 9 та 3 № 968 - 987

§ 29. Прості та складені числа № 988 - 1005

§ 30. Розкладання чисел на прості множники № 1006 - 1019

§ 31. Найбільший спільний дільник № 1020 - 1043

§ 32. Найменше спільне кратне № 1044 - 1061

Популярні ГДЗ: