ГДЗ 5 клас Математика О. С. Істер 2022 

ГДЗ Математика 5 клас О. С. Істер (2022 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2022
  • Видавництво: Генеза, Київ

Повторюємо математику початкової школи № 1 - 113

Розділ 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини № 1 - 918

§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел № 114 - 142

§ 2. Порівняння натуральних чисел № 143 - 179

§ 3. Округлення натуральних чисел № 180 - 199

§ 4. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання № 200 - 241

§ 5. Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання № 242 - 291

§ 6. Множення натуральних чисел № 292 - 326

§ 7. Властивості множення № 327 - 356

§ 8. Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа № 357 - 389

§ 9. Ділення натуральних чисел № 390 - 419

§ 10. Ділення з остачею № 420 - 440

§ 11. Числові вирази. Буквені вирази та формули № 441 - 477

§ 12. Рівняння № 478 - 518

§ 13. Текстові задачі на рух № 519 - 548

§ 14. Текстові задачі економічного змісту № 549 - 580

§ 15. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами № 581 - 615

§ 16. Відрізок та його довжина № 616 - 645

§ 17. Промінь, пряма № 646- 673

§ 18. Координатний промінь. Шкала № 674 - 707

§ 19. Лінійні та стовпчасті діаграми № 708 - 721

§ 20. Кут. Види кутів № 722 - 752

§ 21. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів № 753 - 786

§ 22. Трикутник та його периметр. Види трикутників № 787 - 822

§ 23. Прямокутник. Квадрат № 823 - 846

§ 24. Рівність фігур № 847 - 865

§ 25. Площа прямокутника і квадрата № 866 - 918

Роздiл II. Подільність натуральних чисел № 919 - 1061

§ 26. Дільники і кратні натурального числа № 919 - 948

§ 27. Ознаки подільності на 10, 5 та 2 № 949 - 967

§ 28. Ознаки подільності на 9 та 3 № 968 - 987

§ 29. Прості та складені числа № 988 - 1005

§ 30. Розкладання чисел на прості множники № 1006 - 1019

§ 31. Найбільший спільний дільник № 1020 - 1043

§ 32. Найменше спільне кратне № 1044 - 1061

Розділ 3. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ № 1062 - 1826

§ 33. Звичайні дроби № 1062 - 1109

§ 34. Дріб як частка двох натуральних чисел № 1110 - 1127

§ 35. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками № 1128 - 1150

§ 36. Правильні і неправильні дроби № 1150 - 1182

§ 37. Мішані числа № 1183 - 1215

§ 38. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками № 1216 - 1247

§ 39. Додавання і віднімання мішаних чисел № 1248 - 1279

§ 40. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів № 1280 - 1325

§ 41. Порівняння десяткових дробів № 1326 - 1360

§ 42. Округлення десяткових дробів № 1361 - 1385

§ 43. Додавання і віднімання десяткових дробів № 1386 - 1457

§ 44. Множення десяткових дробів № 1458 - 1500

§ 45. Властивості множення. Окремі випадки множення № 1501 - 1533

§ 46. Ділення десяткового дробу на натуральне число № 1534 - 1596

§ 47. Ділення на десятковий дріб № 1597 - 1663

§ 48. Середнє арифметичне. Середнє значення величини. № 1664 - 1714

§ 49. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами № 1715 - 1826

ДЛЯ НАЙДОПИТЛИВІШИХ № 1 - 25

Популярні ГДЗ: