ГДЗ 5 клас Математика В. Кравчук, Г. Янченко 2022 

ГДЗ Математика 5 клас В. Кравчук, Г. Янченко (2022 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2022
  • Видавництво: Підручники і посібники

Узагальнення знань початкової школи № 1 - 99

§ 1. Натуральні числа № 100 - 274

1. Натуральні числа - 2. Позначення чисел № 100 - 159

3. Порівняння чисел - 4. Додавання № 160 - 225

5. Віднімання № 226 - 274

§ 2. Множення і ділення № 275 - 471

6. Множення - 7. Переставна і сполучна властивості № 275 - 343

8. Розподільна властивість - 9. Квадрат і куб № 344 - 398

10. Ділення - 11. Ділення з остачею № 399 - 471

§ 3. Вирази. Рівняння. Текстові задачі № 472 - 660

12. Числові вирази - 13. Рівняння № 472 - 553

14. Текстові задачі - 15. Задачі на рух № 554 - 629

16. Комбінаторні задачі № 630 - 660

§ 4. Геометричні фігури та величини № 661 - 922

17. Відрізок, ломана - 18. Промінь, пряма, площина № 661 - 709

19. Шкала. Координатний промінь - 20. Кут № 710 - 774

21. Многокутник - 22. Прямокутник № 775 - 827

23. Площа прямокутника - 24. Прямокутний паралелепіпед № 828 - 890

25. Об’єм паралелепіпеда і куба № 891 - 922

§ 5. Звичайні дроби № 923 - 1096

26. Що таке дріб - 27. Правильні та неправильні № 923 - 1011

28. Додавання і віднімання - 29. Дроби і ділення № 1012 - 1071

30. Додавання і віднімання мішаних чисел № 1072 - 1096

§ 6. Десяткові дроби № 1097 - 1231

31. Десятковий дріб - 32. Порівняння дробів № 1097 - 1160

33. Округлення чисел - 34. Додавання і віднімання № 1161 - 1231

§ 7. Множення і ділення десяткових дробів № 1232 - 1456

35. Множення дробів - 36. Ділення дробу на число № 1232 - 1323

37. Ділення на дріб - 38. Відсотки № 1324 - 1402

39. Знаходження числа - 40. Середнє арифметичне № 1403 - 1456

Завдання для повторення за курс 5 класу № 1457 - 1515

Завдання для самоперевірки № 1 - 9

№1 (1-5) №1 (6-8) №1 (9-10) №1 (11-12) №1 (13) №1 (14) №1 (15) №1 (16-18) №2 (1-5) №2 (6-10) №2 (11-13) №2 (14) №2 (15) №2 (16) №2 (17-18) №3 (1-4) №3 (5-8) №3 (9-11) №3 (12-14) №3 (15-16) №3 (17-18) №4 (1-4) №4 (5-8) №4 (9-10) №4 (11-13) №4 (14-15) №4 (16) №4 (17) №4 (18) №5 (1-3) №5 (4-6) №5 (7-8) №5 (9-10) №5 (11) №5 (12-13) №5 (14) №5 (15) №5 (16) №5 (17) №5 (18) №6 (1-6) №6 (7-10) №6 (11-12) №6 (13) №6 (14) №6 (15) №6 (16) №6 (17) №6 (18) №7 (1-3) №7 (4-8) №7 (9-11) №7 (12-13) №7 (14) №7 (15) №7 (16) №7 (17) №7 (18) №8 (1-3) №8 (4-7) №8 (8-10) №8 (11-12) №8 (13) №8 (14) №8 (15) №8 (16) №8 (17) №8 (18) №9 (1-4) №9 (5-8) №9 (9-10) №9 (11) №9 (12) №9 (13-14) №9 (15) №9 (16) №9 (17) №9 (18)

Популярні ГДЗ: