ГДЗ 5 клас Природознавство О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко 2018 

ГДЗ Природознавство 5 клас О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Природознавство за 5 клас. Автори: О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко Видавництво: Світоч, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. Тіла, речовини та явища навколо нас

§ 1. Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу

§ 2. Джерела знань про природу

§ 3. Методи вивчення природи

§ 4. Обладнання для вивчення природи

§ 5. Внесок видатних учених натуралістів у вивчення природи

§ 6. Характеристики тіла, їх вимірювання

§ 7. Речовини. Фізичні властивості речовин

§ 8. Атоми й молекули

§ 9. Різноманітність речовин

§ 10. Чисті речовини і суміші

§ 11. Способи розділення сумішей

§ 12. Явища природи

§ 13. Різноманітність фізичних явищ

§ 14. Хімічні явища, їх ознаки

§ 15. Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі

Тестові завдання до розділу 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

РОЗДІЛ 2. Всесвіт

§ 16. Небо. Небесна сфера

§ 17. Зорі та сузір’я

§ 18. Загальна будова Сонячної системи

§ 19. Всесвіт та його складові

§ 20. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт

Тестові завдання до розділу 2

РОЗДІЛ 3. Земля — планета Сонячної системи

§ 21. Форма Землі

§ 22. Розміри Землі

§ 23. Внутрішня будова Землі

§ 24. Рухи Землі

§ 25. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі

§ 26. Місяць — супутник Землі

§ 27. Способи зображення Землі

§ 28. Ґрунт

§ 29. Повітря — суміш газів

§ З0. Властивості повітря

§ 31. Вода на Землі

§ 32. Властивості води

Тестові завдання до розділу 3, Тема 1

§ 33. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

§ 34. Рослини і тварини

§ 35. Гриби і бактерії

§ 36. Отруйні рослини, тварини, гриби

§ 37. Визначення організмів за визначниками

§ 38. Чинники середовища життя на планеті Земля

§ 39. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

§ 40. Наземно-повітряне середовище життя організмів

§ 41. Водне середовище життя організмів

§ 42. Ґрунтове середовище життя організмів

§ 43. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування й угрупування організмів

§ 44. Екосистеми

Тестові завдання до розділу 3, Тема 2

§ 45. Людина — частина природи

§ 46. Екологічні проблеми та їх розв’язування

§ 47. Охорона природи Червона книга

§ 48. Заповідники, заказники, національні парки