ГДЗ 5 клас Природознавство О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко 2018 

ГДЗ Природознавство 5 клас О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко (2018 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Світоч, Київ

РОЗДІЛ 1. Тіла, речовини та явища навколо нас

§ 1. Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу

§ 2. Джерела знань про природу

§ 3. Методи вивчення природи

§ 4. Обладнання для вивчення природи

§ 5. Внесок видатних учених натуралістів у вивчення природи

§ 6. Характеристики тіла, їх вимірювання

§ 7. Речовини. Фізичні властивості речовин

§ 8. Атоми й молекули

§ 9. Різноманітність речовин

§ 10. Чисті речовини і суміші

§ 11. Способи розділення сумішей

§ 12. Явища природи

§ 13. Різноманітність фізичних явищ

§ 14. Хімічні явища, їх ознаки

§ 15. Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі

Тестові завдання до розділу 1 № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

РОЗДІЛ 2. Всесвіт

§ 16. Небо. Небесна сфера

§ 17. Зорі та сузір’я

§ 18. Загальна будова Сонячної системи

§ 19. Всесвіт та його складові

§ 20. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт

РОЗДІЛ 3. Земля — планета Сонячної системи

§ 21. Форма Землі

§ 22. Розміри Землі

§ 23. Внутрішня будова Землі

§ 24. Рухи Землі

§ 25. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі

§ 26. Місяць — супутник Землі

§ 27. Способи зображення Землі

§ 28. Ґрунт

§ 29. Повітря — суміш газів

§ 30. Властивості повітря

§ 31. Вода на Землі

§ 32. Властивості води

§ 33. Організм. Клітинна - § 35. Гриби і бактерії Стор. 142 - 155

§ 36. Отруйні рослини - § 38. Чинники середовища Стор. 156 - 166

§ 39. Пристосування організмів - § 41. Водне середовище Стор. 167 - 180

§ 42. Ґрунтове середовище - § 44. Екосистеми Стор. 181 - 197

§ 45. Людина - § 46. Екологічні проблеми Стор. 197 - 206

§ 47. Охорона природи. - § 48. Заповідники Стор. 206 - 217

Популярні ГДЗ: