ГДЗ 5 клас Українська мова А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2022 

ГДЗ Українська мова 5 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук (2022 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2022
  • Видавництво: Навчальна книга – Богдан

1. УКРАЇНСЬКА МОВА В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ № 1 - 15

2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 16 - 147

4. Комунікація - 5-9. Слово і лексичне значення. № 16 - 40

10-11. Інформація - 12-18. Синоніми. Антоніми № 41 - 77

19. Добір і пошук інформації - 20. Опис, розповідь № 78 - 89

21-24. Групи слів за походженням і вживанням № 90 - 103

25. Активна й пасивна лексика - 26. Групи слів за вживанням № 104 - 119

27. Професійні слова - 29-31. Лексична помилка № 120 - 140

32-33. Читання. Види читання - 34. Усне висловлення № 141 - 147

147

3. ФРАЗЕОЛОГІЯ № 148 - 179

4. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ № 180 - 198

4.1. ГОЛОСНІ № 199 - 215

4.2. ПРИГОЛОСНІ № 216 - 242

5. ОРФОГРАФІЯ № 243 - 291

56-57. Вживання м’якого знака - 58-59. Вживання апострофа № 243 - 266

60. Склад - 62. Спрощення в групах приголосних № 266 - 281

63-65. Види помилок - 66-67. Види спілкування № 282 - 291

6. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ № 292 - 428

68. Речення та словосполучення - 73. Творча робота № 292 - 310

74. Первинні і вторинні тексти - 80-81. Контрольний твір № 311 - 329

82-83. Учасники спілкування - 87-89. Обставина № 330 - 356

90-91. Суперечка і сварка - 97-98. Навчальний диктант № 357 - 381

99. Розповідь - 110. Розповіді за коміксом № 382 - 401

111. Навчальний диктант - 116-117. Отримання інформації з тексту № 402 - 412

118-120. Діалог - 124. Жанри мовлення № 413 - 428

7. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ № 429 - 465

Популярні ГДЗ: