ГДЗ 5 клас Українська мова О. М. Авраменко 2022 

ГДЗ Українська мова 5 клас О. М. Авраменко (2022 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2022
  • Видавництво: Грамота, Київ

ВСТУП §1 - §3

ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО §4 - §13

4–5. Текст - 6-7. Поділ тексту

8. Опис предмета - 9. Слово компонент речення

10. Лексичне значення - 11-12. Слово частина мови

13. Усний вибірковий переказ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ §14 - §22

14. Лексичне значення слова - 15. Однозначні та багатозначні слова

16. Використання багатозначних слів - 17. Синоніми

18. Антоніми - 19. Омоніми

20. Пароніми - 21. Лексична помилка

22. Докладний письмовий переказ

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ §23 - §29

23. Основа слова - 24. Корінь слова

25. Префікс - 26. Написання префіксів пре- 27. Суфікс

28. Правопис значущих частин слова - 29. Письмовий твір-опис тварини

Популярні ГДЗ: