ГДЗ 5 клас Українська мова О.П. Глазова (2013 рік) 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова (2013 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О.П. Глазова Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  • § 1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

   11 12 13
  • § 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників

   14 15 16 17 18 19 21 22 23
  • § 3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

   25 26 27 28 31
  • § 4. Займенник. Особові займенники

   40 41
  • § 5. Числівник

   46
  • § 6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів

   53 54 55 56 57
  • § 7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників

   60
  • § 8. Прийменник. Сполучник

   65 70 72
 • ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

  • § 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні

   77 78 79 81 83 84 85 86
  • § 10. Речення

   90
  • § 11. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні

   110 113
  • § 12. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

   114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
  • § 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

   138 139 140 142 143 144 145 146 150 152 154 155 156
  • § 14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

   159 160 161 163 166 167 168 169
  • § 15. Звертання. Роль звертань у реченні

   172 173 174 176 177
  • § 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів

   179 183 184 185 188 190 191 195 197
  • § 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

   199 200 201 202 203 204 205
  • § 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

   209 210 211 212
  • § 19. Діалог. Тире при діалозі

   215
 • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  • § 33. Лексичне значення слова

   474 475
  • § 34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях

   478 479 482 486 487 489 491 492
  • § 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

   494 495
  • § 36. Групи слів за значенням

   497 499 501 502 503 505 506 508 509 511 512 513 520 522
  • § 37. Походження (етимологія) слова

   526 527
 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ