ГДЗ 5 клас Українська мова О.П. Глазова 2013 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.П. Глазова (2013 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О.П. Глазова Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

11 12 13

§ 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників

§ 3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

§ 4. Займенник. Особові займенники

40 41

§ 5. Числівник

46

§ 6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів

§ 7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників

60

§ 8. Прийменник. Сполучник

65 70 72

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

§ 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні

§ 10. Речення

90

§ 11. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні

§ 12. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

§ 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

§ 14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

§ 15. Звертання. Роль звертань у реченні

§ 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів

§ 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

§ 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 19. Діалог. Тире при діалозі

215

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 20. Звуки мови й звуки мовлення

§ 21. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

§ 22. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв л, ю, є, ї та щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г

§ 23.Голосні й приголосні звуки

§ 24. Склад. Правила переносу слів. Наголос

§ 25. Орфоепія. Орфографія

§ 26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

§ 27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

§ 28. Позначення м’якості приголосних на письмі

§ 29. Правила вживання знака м’якшення

§ 30. Правила вживання апострофа

§ 31. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

§ 32. Написання слів іншомовного походження

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 33. Лексичне значення слова

§ 34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях

§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

§ 36. Групи слів за значенням

§ 37. Походження (етимологія) слова

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 38. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова

§ 39. Вимова та написання префіксів яре-, при-, прі-

§ 40. Повторення вивченого впродовж року