ГДЗ 5 клас Українська мова О. П. Глазова 2018 

ГДЗ Українська мова 5 клас О. П. Глазова (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О. П. Глазова Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП. § 1. Значення мови

13 15 18

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2. Усні й письмові висловлення

26

§ 3. Лексичне значення слова.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 4. Лексичне значення - § 5. Однозначні і багатозначні слова

60 72 73

§ 6. Використання багатозначних слів - 7. Синоніми

8 . Антоніми - 9 . Омоніми

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

11. Основа слова - 12. Змінювані слова

13. Спільнокореневі слова - 14. Префікс пре-, при-, прі-

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.

15. Звуки мови - 16. Звуки голосні

17. Позначення звуків - 18. Співвідношення звуків

19. Склад. - 20. Орфоепічна помилк

21. Орфограма - 22. Вимова приголосних звуків.

23. Вимова префіксів роз-, без- - 24. Спрощення

25. Чергування голосних - 26. Чергування у—в, і—й

27. Префіксів з-(зі-, с-) - 28. Префіксів роз- (розі-)

29. Позначення м’якості - 30. Вживання знака м’якшенн

31. Вживання апострофа - 32. Подвоєння букв

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ

33. Словосполучення - 34. Речення.

35. Розповідні, питальні - 36. Окличні й неокличні

37. Другорядні члени - 38. Речення з однорідними членами

39. Узагальнювальне слово - 40. Звертання

41. Вставни слова - 42. Складні речення

43. Пряма мова. - 44. Діалог.

45. Повторення вивченого впродовж року