ГДЗ 5 клас Українська мова О. П. Глазова 2018 

ГДЗ Українська мова 5 клас О. П. Глазова (2018 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Освіта, Київ

ВСТУП. § 1. Значення мови № 1 - 22

13 15 18

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 23 - 59

§ 2. Усні й письмові висловлення № 23 - 31

26

§ 3. Лексичне значення слова. № 32 - 59

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 60 - 131

§ 4. Лексичне значення - § 5. Однозначні і багатозначні слова № 60 - 80

60 72 73

§ 6. Використання багатозначних слів - 7. Синоніми № 81 - 101

8 . Антоніми - 9 . Омоніми № 102 - 123

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ № 132 - 174

11. Основа слова - 12. Змінювані слова № 132 - 144

13. Спільнокореневі слова - 14. Префікс пре-, при-, прі- № 145 - 174

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. № 175 - 402

15. Звуки мови - 16. Звуки голосні № 175 - 196

17. Позначення звуків - 18. Співвідношення звуків № 197 - 209

19. Склад. - 20. Орфоепічна помилк № 210 - 223

21. Орфограма - 22. Вимова приголосних звуків. № 224 - 250

23. Вимова префіксів роз-, без- - 24. Спрощення № 251 - 269

25. Чергування голосних - 26. Чергування у—в, і—й № 270 - 324

27. Префіксів з-(зі-, с-) - 28. Префіксів роз- (розі-) № 325 - 342

29. Позначення м’якості - 30. Вживання знака м’якшенн № 343 - 368

31. Вживання апострофа - 32. Подвоєння букв № 369 - 402

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ № 403 - 517

33. Словосполучення - 34. Речення. № 403 - 418

35. Розповідні, питальні - 36. Окличні й неокличні № 419 - 428

37. Другорядні члени - 38. Речення з однорідними членами № 429 - 459

39. Узагальнювальне слово - 40. Звертання № 460 - 476

41. Вставни слова - 42. Складні речення № 477 - 505

43. Пряма мова. - 44. Діалог. № 506 - 517

45. Повторення вивченого впродовж року № 518 - 533

Популярні ГДЗ: