ГДЗ 5 клас Українська мова О.В. Заболотний (2013 рік) 

ГДЗ Українська мова 5 клас О.В. Заболотний (2013 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О.В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 • ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

  • § 8. Словосполучення

   62 63 66 68 69 70
  • § 9. Речення, його граматична основа

   71 72 73 74 75 76 77
  • § 10. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

   80 82 83 84 86 87
  • § 11. Додаток

   88 89 90 91 92
  • § 12. Означення

   93 94 95 96 97 98 99 100
  • § 13. Обставина

   101 102 103 104 106 107 108 109
  • § 14. Речення з однорідними членами

   111 112 114 115 116 117
  • § 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

   120 121 122 123 124 125 126
  • § 16. Звертання

   130 131 132 134
  • § 17. Вставні слова

   137 139 140 141 142 143
  • § 18. Складне речення

   145 147 148 149
  • § 19. Кома між частинами складного речення

   153 154 156
  • § 20. Речення з прямою мовою

   159 160 161 162 163
  • § 21. Діалог

   165 168 169
  • § 22. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

   170 172
 • ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

  • § 23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні

   179 180
  • § 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

   182 183 185 188
  • § 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

   191 193 194 195 196 197 198
  • § 26. Склад. Наголос

   200 202 204 205
  • § 27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок

   211 213 215 216 217
  • § 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів

   219 220 221 222 223 224 225
  • § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

   228 231 233 234 235
  • § 30. Спрощення в групах приголосних

   238 239 241 242 243 244
  • § 31. Чергування голосних звуків

   246 247 248 249 250 252
  • § 32. Чергування приголосних звуків

   254 256 258 259
  • § 33. Чергування у - в, і - й

   262 263 264 265
  • § 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення

   267 270 271 272 273 275 276
  • § 35. Сполучення букв йо, ьо

   278 279 280 281
  • § 36. Вживання апострофа

   285 286 288 289 291 293
  • § 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

   296 297 298 300 301 302
  • § 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

   306 307 309 310 311
  • § 39. Написання слів іншомовного походження

   314 316 317 318 320 321 323 324 325
  • § 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

   327 328
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  • § 41. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

   333 334 335 336 337 338
  • § 42. Пряме і переносне значення слова

   339 340 341 342 343 344 345 346
  • § 43. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

   348 349 353 354
  • § 44. Синоніми

   356 357 358 359 360 362 363 364
  • § 45. Антоніми

   366 368 370 371
  • § 46. Омоніми

   373 375 376 377 378
  • § 47. Походження (етимологія) слова

   386
  • § 48. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»

   387 389 391
 • БУДОВА СЛОВА, ОРФОГРАФІЯ

  • § 49. Основа слова і закінчення. Змінні та незмінні слова

   395 396 397 399 400
  • § 50. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

   403 404 405 406 407 408
  • § 51. Префікс і суфікс

   411 412 414 415 416 417 418 419
  • § 52. Орфограми в значущих частинах слова

   422 423 424 425 426 427 428
  • § 53. Написання і вимова префіксів пре, при , прі

   430 431 432 433 435 436
  • § 54. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

   437 438 439
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

 • УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

  • Тема 1. Мовлення і спілкування.

   473
  • Тема 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів

   482
  • Тема 3. Текст

   485
  • Тема 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» та «нове» в реченнях тексту

   486 490
  • Тема 5. Читання мовчки

   491
  • Тема 7. Стилі мовлення

   500
  • Тема 8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

   501
  • Тема 9. Типи мовлення

   505
  • Тема 10. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

   507
  • Тема 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі

   511
  • Тема 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях

   515
  • Тема 13. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

   517
  • Тема 14. Лист. Адреса

   520 522
  • Тема 15. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

   526
  • Тема 18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

   531 532
  • Тема 19. Усний твір-опис тварини в художньому стилі

   535
  • Тема 20. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях

   539 540
  • Тема 22. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

   542