ГДЗ 5 клас Українська мова О. В. Заболотний, В. В. Заболотний 2018 

ГДЗ Українська мова 5 клас О. В. Заболотний,  В. В. Заболотний (2018 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Генеза, Київ

ВСТУП №1-24

Значення мови в житті суспільства № 1-7

1 5 6 7

§ 1. Мовлення і спілкування № 9-16

13 14 16

§ 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів № 17-23

§ 3. Читання мовчки № 24-24

24

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО №25-56

4. Текст - 5. Істотні ознаки тексту №25-51

6. Типи мовлення - 7. Усний вибірковий переказ №52-56

54

ЛЕКСИКОЛОГІЯ №57-120

8. Лексичне значення слова - 9. Пряме й переносне №57-74

10. Синоніми - 11. Антоніми №75-96

12. Усний переказ - 13. Омоніми №97-106

14. Пароніми - 16. Письмовий переказ №107-120

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ №121-186

17. Основа та закінчення - 18. Корінь №121-138

19. Префікс і суфікс - 20. Твір-опис предмета №139-160

21. Орфограми в значущих - 22. Префікси пре-, при-, прі- №161-176

23. Узагальнення - 24. Твір-опис тварини №177-186

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. №187-364

25. Звуки мови - 26. Приголосні тверді й м’які №187-204

27. Алфавіт. - 28. Склад. Наголос №205-229

29. Орфограма - 30. Твір-розповідь №230-239

31. Вимова голосних - 32. Вимова приголосних №240-262

33. Спрощення - 34. Чергування голосних №263-279

35. Чергування приголосних - 36. Чергування у – в, і – й №280-295

37. Есе - 38. Префікси з- (зі-, с-), роз-, без №296-306

39. Позначення м’якості - 40. Сполучення йо, ьо №307-323

41. Уживання апострофа - 42. Докладний переказ №324-336

43. Подвоєння букв збігу - 44. Подвоєння букв подовжених №337-357

45. Узагальнення - 46. Усний твір-роздум №358-364

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ №365-506

47. Словосполучення - 48. Речення №365-386

49. Види речень - 50. Письмовий твір-роздум №387-400

51. Додаток - 52. Означення №401-415

53. Обставина - 54. Речення з однорідними членами №416-435

55. Узагальнювальне слово - 56. Переказ тексту №436-448

57. Звертання - 58. Вставні слова №449-466

59. Лист - 60. Складне речення №467-476

61. Кома в складному реченні - 62. Адреса №477-485

63. Речення з прямою мовою - 64. Діалог №486-500

65. Узагальнення вивченого №501-506

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ. §66.- §69. №507-534

Готуємося до тематичного оцінювання

Популярні ГДЗ:

Кожен навчальний рік починається з повторення раніше вивченого матеріалу. Учням потрібно згадати частини мови і граматичні правила, які вони вивчали в попередньому навчальному році. Без повернення до старої програми буде практично неможливо розібратися з новими темами, які набагато складніші. Але навіть якщо учень не має тверду базу знань, ГДЗ з української мови за 5 клас Заболотний 2018 допоможе виправити ситуацію. Допоміжні посібники вбережуть від необхідності вивчати підручник і зубрити визначення. Знання повинні приходити природним шляхом, через розуміння, а його можна отримати, тільки маючи доступ до практичних прикладів. Саме завдяки зразкам виконання завдань ГДЗ дає позитивний ефект і допомагає учневі покращити оцінки.

У збірниках відповідей ви знайдете розділи по морфології, синтаксису та пунктуації, лексиці. У посібниках розібрані головні і службові частини мови, способи їх утворення, типи пропозицій. Вправи досить об'ємні, але кожна містить пояснення, в деяких випадках надаються корисні таблиці і теоретичні викладки. Решебники з української мови дозволяють в стислі терміни готуватися до диктантів і писати твори, складати плани до текстів, тренуватися в аудіюванні.