ГДЗ 5 клас Українська мова О. В. Заболотний, В. В. Заболотний 2018 

ГДЗ Українська мова 5 клас О. В. Заболотний,  В. В. Заболотний (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Кожен навчальний рік починається з повторення раніше вивченого матеріалу. Учням потрібно згадати частини мови і граматичні правила, які вони вивчали в попередньому навчальному році. Без повернення до старої програми буде практично неможливо розібратися з новими темами, які набагато складніші. Але навіть якщо учень не має тверду базу знань, ГДЗ з української мови за 5 клас Заболотний 2018 допоможе виправити ситуацію. Допоміжні посібники вбережуть від необхідності вивчати підручник і зубрити визначення. Знання повинні приходити природним шляхом, через розуміння, а його можна отримати, тільки маючи доступ до практичних прикладів. Саме завдяки зразкам виконання завдань ГДЗ дає позитивний ефект і допомагає учневі покращити оцінки.

У збірниках відповідей ви знайдете розділи по морфології, синтаксису та пунктуації, лексиці. У посібниках розібрані головні і службові частини мови, способи їх утворення, типи пропозицій. Вправи досить об'ємні, але кожна містить пояснення, в деяких випадках надаються корисні таблиці і теоретичні викладки. Решебники з української мови дозволяють в стислі терміни готуватися до диктантів і писати твори, складати плани до текстів, тренуватися в аудіюванні.

ВСТУП

Значення мови в житті суспільства

1 5 6 7

§ 1. Мовлення і спілкування

13 14 16

§ 2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів

§ 3. Читання мовчки

24

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

4. Текст - 5. Істотні ознаки тексту

6. Типи мовлення - 7. Усний вибірковий переказ

54

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

8. Лексичне значення слова - 9. Пряме й переносне

10. Синоніми - 11. Антоніми

12. Усний переказ - 13. Омоніми

14. Пароніми - 16. Письмовий переказ

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

17. Основа та закінчення - 18. Корінь

19. Префікс і суфікс - 20. Твір-опис предмета

21. Орфограми в значущих - 22. Префікси пре-, при-, прі-

23. Узагальнення - 24. Твір-опис тварини

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ.

25. Звуки мови - 26. Приголосні тверді й м’які

27. Алфавіт. - 28. Склад. Наголос

29. Орфограма - 30. Твір-розповідь

31. Вимова голосних - 32. Вимова приголосних

33. Спрощення - 34. Чергування голосних

35. Чергування приголосних - 36. Чергування у – в, і – й

37. Есе - 38. Префікси з- (зі-, с-), роз-, без

39. Позначення м’якості - 40. Сполучення йо, ьо

41. Уживання апострофа - 42. Докладний переказ

43. Подвоєння букв збігу - 44. Подвоєння букв подовжених

45. Узагальнення - 46. Усний твір-роздум

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

47. Словосполучення - 48. Речення

49. Види речень - 50. Письмовий твір-роздум

51. Додаток - 52. Означення

53. Обставина - 54. Речення з однорідними членами

55. Узагальнювальне слово - 56. Переказ тексту

57. Звертання - 58. Вставні слова

59. Лист - 60. Складне речення

61. Кома в складному реченні - 62. Адреса

63. Речення з прямою мовою - 64. Діалог

65. Узагальнення вивченого

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ. §66.- §69.

Готуємося до тематичного оцінювання