ГДЗ 5 клас Українська мова О. В. Заболотний, В. В. Заболотний 2018 Російська мова навчання

ГДЗ Українська мова 5 клас О. В. Заболотний, В. В. Заболотний (2018 рік) Російська мова навчання
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Генеза, Київ
  • Тип: Російська мова навчання

Повторення вивченого в початкових класах № 8-41

§ 1. Іменник № 8-16

8 10 13 16

§ 2. Прикметник № 17-22

§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово № 25-29

§ 4. Числівник. Прислівник № 31-36

§ 5. Прийменник. Сполучник № 37-41

37 39 41

Відомості із синтаксису й пунктуації. Елементи стилістики № 45-136

§ 6. Словосполучення № 45-53

§ 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення № 54-61

§ 8. Граматична основа речення № 63-64

63 64

§ 9. Другорядні члени речення № 71-78

§ 10. Речення з однорідними членами № 83-87

83 84 87

§ 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення № 90-98

§ 12. Звертання. Вставні слова № 100-112

§ 13. Складне речення № 114-118

§ 14. Пряма мова № 125-129

§ 15. Діалог № 131-136

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія № 140-303

§ 16. Звуки мови й мовлення. Голосні й приголосні звуки № 140-141

§ 17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі № 147

147

§ 18. Правила вживання букви ь № 155-165

§ 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв № 176-181

§ 21. Орфограма № 182-184

§ 22. Сполучення йо, ьо № 187-192

§ 23. Правила вживання апострофа № 197-206

§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова № 209-214

§ 25. Наголос № 215-223

§ 26. Вимова й позначення на письмі голосних звуків № 226-237

§ 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних № 242-248

§ 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних № 253-259

§ 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних № 264-269

§ 30. Спрощення в групах приголосних № 271-278

§ 31. Чергування у–в, і–й, з–із–зі–зо № 280-285

§ 32. Написання слів іншомовного походження № 288-300

§ 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» № 302-303

Лексика. Фразеологія. Елементи стилістики № 315-387

§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова № 315-321

§ 36. Лексичне значення слова № 323

323

§ 37. Однозначні та багатозначні слова № 330-333

§ 38. Пряме та переносне значення слів № 334-341

§ 39. Омоніми № 343-347

§ 40. Синоніми № 352-360

§ 41. Антоніми № 364-370

§ 43. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики» № 385-387

Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики № 393-490

§ 44. Основа слова та закінчення № 393-395

§ 45. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова № 397-403

§ 46. Префікс і суфікс № 409-416

§ 47. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без- № 419-420

§ 49. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі- № 437-445

§ 50. Чергування голосних звуків № 448-453

§ 51. Чергування приголосних звуків № 455-459

§ 55. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики» № 490

490

Повторення та узагальнення вивченого в п'ятому класі № 492-514

§ 56. Синтаксис і пунктуація № 492-496

§ 57. Лексикологія. Фразеологія № 497-500

§ 58. Будова слова. Словотвір. Орфографія № 503-508

§ 59. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія № 509-514

Уроки розвитку мовлення № 519-587

Готуємося до тематичного оцінювання

Популярні ГДЗ: