ГДЗ 5 клас Українська мова О. В. Заболотний, В. В. Заболотний 2018 Російська мова навчання

ГДЗ Українська мова 5 клас О. В. Заболотний, В. В. Заболотний (2018 рік) Російська мова навчання

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Повторення вивченого в початкових класах

§ 1. Іменник

8 10 13 16

§ 2. Прикметник

§ 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово

§ 4. Числівник. Прислівник

§ 5. Прийменник. Сполучник

37 39 41

Відомості із синтаксису й пунктуації. Елементи стилістики

§ 6. Словосполучення

§ 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

§ 8. Граматична основа речення

63 64

§ 9. Другорядні члени речення

§ 10. Речення з однорідними членами

83 84 87

§ 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення

§ 12. Звертання. Вставні слова

§ 13. Складне речення

§ 14. Пряма мова

§ 15. Діалог

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

§ 16. Звуки мови й мовлення. Голосні й приголосні звуки

§ 17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі

147

§ 18. Правила вживання букви ь

§ 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

§ 21. Орфограма

§ 22. Сполучення йо, ьо

§ 23. Правила вживання апострофа

§ 24. Склад. Основні правила переносу частин слова

§ 25. Наголос

§ 26. Вимова й позначення на письмі голосних звуків

§ 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

§ 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних

§ 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних

§ 30. Спрощення в групах приголосних

§ 31. Чергування у–в, і–й, з–із–зі–зо

§ 32. Написання слів іншомовного походження

§ 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

Лексика. Фразеологія. Елементи стилістики

§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

§ 36. Лексичне значення слова

323

§ 37. Однозначні та багатозначні слова

§ 38. Пряме та переносне значення слів

§ 39. Омоніми

§ 40. Синоніми

§ 41. Антоніми

§ 43. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»

Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики

§ 44. Основа слова та закінчення

§ 45. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

§ 46. Префікс і суфікс

§ 47. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

§ 49. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

§ 50. Чергування голосних звуків

§ 51. Чергування приголосних звуків

§ 55. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»

490

Повторення та узагальнення вивченого в п'ятому класі

§ 56. Синтаксис і пунктуація

§ 57. Лексикологія. Фразеологія

§ 58. Будова слова. Словотвір. Орфографія

§ 59. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

Уроки розвитку мовлення

Готуємося до тематичного оцінювання