ГДЗ 5 клас Українська мова О. В. Заболотний, В. В. Заболотний (2018 рік) Російська мова навчання

ГДЗ Українська мова 5 клас О. В. Заболотний, В. В. Заболотний (2018 рік) Російська мова навчання

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: О. В. Заболотний, В. В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • Повторення вивченого в початкових класах

  • § 1. Іменник

   8 10 13 16
  • § 2. Прикметник

   17 18 19 20 22
  • § 3. Займенник. Особові займенники. Дієслово

   25 26 28 29
  • § 4. Числівник. Прислівник

   31 33 34 36
  • § 5. Прийменник. Сполучник

   37 39 41
 • Відомості із синтаксису й пунктуації. Елементи стилістики

  • § 6. Словосполучення

   45 49 50 51 53
  • § 7. Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

   54 55 57 60 61
  • § 8. Граматична основа речення

   63 64
  • § 9. Другорядні члени речення

   71 72 75 76 78
  • § 10. Речення з однорідними членами

   83 84 87
  • § 11. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення

   90 95 97 98
  • § 12. Звертання. Вставні слова

   100 102 103 106 109 112
  • § 13. Складне речення

   114 116 118
  • § 14. Пряма мова

   125 128 129
  • § 15. Діалог

   131 136
 • Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

  • § 16. Звуки мови й мовлення. Голосні й приголосні звуки

   140 141
  • § 17. Приголосні тверді та м’які. Позначення м’якості приголосних на письмі

   147
  • § 18. Правила вживання букви ь

   155 156 157 159 165
  • § 20. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв

   176 177 178 179 180 181
  • § 21. Орфограма

   182 184
  • § 22. Сполучення йо, ьо

   187 189 191 192
  • § 23. Правила вживання апострофа

   197 198 202 203 205 206
  • § 24. Склад. Основні правила переносу частин слова

   209 212 213 214
  • § 25. Наголос

   215 219 221 223
  • § 26. Вимова й позначення на письмі голосних звуків

   226 230 231 232 233 236 237
  • § 27. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних

   242 245 247 248
  • § 28. Подвоєні букви на позначення збігу однакових приголосних

   253 255 256 257 259
  • § 29. Подвоєні букви на позначення подовжених приголосних

   264 267 269
  • § 30. Спрощення в групах приголосних

   271 274 276 277 278
  • § 31. Чергування у–в, і–й, з–із–зі–зо

   280 282 283 284 285
  • § 32. Написання слів іншомовного походження

   288 290 293 295 296 299 300
  • § 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

   302 303
 • Лексика. Фразеологія. Елементи стилістики

  • § 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

   315 316 321
  • § 36. Лексичне значення слова

   323
  • § 37. Однозначні та багатозначні слова

   330 331 332 333
  • § 38. Пряме та переносне значення слів

   334 335 336 337 338 339 341
  • § 39. Омоніми

   343 345 347
  • § 40. Синоніми

   352 353 354 355 356 358 360
  • § 41. Антоніми

   364 366 369 370
  • § 43. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики»

   385 387
 • Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики

  • § 44. Основа слова та закінчення

   393 395
  • § 45. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова

   397 400 403
  • § 46. Префікс і суфікс

   409 411 412 414 415 416
  • § 47. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

   419 420
  • § 49. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

   437 438 440 441 443 445
  • § 50. Чергування голосних звуків

   448 449 450 452 453
  • § 51. Чергування приголосних звуків

   455 457 459
  • § 55. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики»

   490
 • Повторення та узагальнення вивченого в п'ятому класі

 • Уроки розвитку мовлення

  519 526 536 537 542 548 551 559 563 566 572 576 577 580 581 587
 • Готуємося до тематичного оцінювання

  ст61 ст89 ст126 ст160 ст201