ГДЗ 5 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік) 

ГДЗ Українська мова 5 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2013 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 5 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 • ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

 • ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

  • § 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки

   213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
  • § 24. Приголосні тверді і м'які

   223 224 225 226 227 228 229 230 231
  • § 25. Дзвінкі і глухі приголосні

   233 234 235 236 238 239 240
  • § 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

   243 244 246 247 248 249
  • § 27. Позначення звуків мови на писмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

   250 251 252 253 254 255 256 257 258
  • § 28. Склад. Складні правила переносу слів

   259 260 261 262 263 264
  • § 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічнич словник

   266 267 268 269 270 271 272 273 274
  • § 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

   275 276 277 278 279 280 281 282 283
  • § 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів

   284 286 287 288 289 290 291 292 293
  • § 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

   294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
  • § 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

   306 307 308 309 310 311 312
  • § 34. Спрощення в групах приголосних

   313 314 315 316 317 318 319 320
  • § 35. Чергування о - а, е - і, е - и

   321 322 323 324 325 326 327 328
  • § 36. Чергування о, е з і

   329 330 331 332 333 334 335 336 338
  • § 37. Букви е, о після ж, ч, ш

   339 340 341 342 343 344 345 346 347
  • § 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

   348 349 350 351 353 354 355 356
  • § 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків

   357 358 359 360 361 362 363 365 366
  • § 40. Основні випадки чергування у - в, і - й

   367 368 369 370 371 372 373 374 375
  • § 41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака

   376 377 378 379 380 381 382 383 384
  • § 42. Сполучення йо, ьо

   385 386 387 388 389 390 391 392 393
  • § 43. Правила вживання апострофа

   394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
  • § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

   405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
  • § 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів

   415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  • § 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

   431 432 433 434 435 436 437 438
  • § 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники

   439 440 441 443 444 445 446
  • § 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

   447 448 449 450 451 452 453 454 455
  • § 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

   456 457 458 459 460 461 462 463
  • § 50. Антоніми. Ознайомленя зі словником антонімів

   464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
  • § 51. Омоніми

   475 476 477 478 479 480 481 482 483
  • § 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови

   484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497
 • БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

 • ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

  • § 58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність

   548 549 550 551 553 554
  • § 59. Аудіювання, читання, говоріння. письмо

   555 557
  • § 60. Спілкування як найважливіший складник культури людини

   558 559 560 561 562 563
  • § 61. Текст. Основні ознаки тексту

   564 565 566 568 569
  • § 62. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

   571 572 573 574 575 576
  • § 63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів

   577 578 579 580 581 582
  • § 64. Типи висловлювання: розповіть, опис, роздум

   583 585 586 587 588
  • § 65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

   589 590 591 592 593
  • § 66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

   595 596
  • § 67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

   597 598 599 600
  • § 68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

   601 603
  • § 69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

   605 606 607 608 609
  • § 70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях

   610 611 613 614 615
  • § 71. Твір-опис тварин в художньому і науковому слилях

   616 617 618 619 620 621 623
  • § 72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі

   624 626 627
  • § 73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик

   628 629
  • § 74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі

   630 632
  • § 75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

   636 637 638 639
  • § 76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру

   641
  • § 77. Ділові парери. Написання листів. Адреса

   645 646 647