ГДЗ 6 клас Біологія Т.С. Котик 2014 Робочий зошит до підручника І.Ю. Костікова

ГДЗ Біологія 6 клас Т.С. Котик (2014 рік) Робочий зошит до підручника І.Ю. Костікова

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Біологія за 6 клас. Автори: Т.С. Котик Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП. ЩО ТАКЕ ЖИТТЯ ТА ЯК ЙОГО ДОСЛІДЖУЮТЬ

§ 1. Ознаки життя

1 2 3 4 5 6

§ 2. Різноманітність життя

1 2 3

§ 3. Основні розділи біології

1 2 3 4

§ 4. Науковий метод у біології

1 2

ТЕМА 1. КЛІТИНА

§ 5. Мікроскоп та дослідження клітини: екскурс в історію

1 2 3 4

§ 6. Будова мікроскопа

1 2 3 4

§ 7. Будова клітини

1 2 3 4 5

§ 8. Спільні ознаки рослинної і тваринної клітини

1 2 3 4

§ 9. Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітини

1 2 3 4 5 6

§ 10. Поділ клітин

1 2 3 4 5

ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

§ 11. Бактерії - найменші одноклітинні організми

1 2 3 4 5 6 7

§ 12. Шкідливі бактерії

1 2 3 4

§ 13. Корисні бактерії

1 2 3 4

§ 14. Різноманітність та значення бактерій у природі

1 2 3 4 5

§ 15. Одноклітинні еукаріоти

1 2 3

§ 16. Твариноподібні одноклітинні організми

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 17. Одноклітинні водорості

1 2 3 4 5 6 7

§ 18. Губка - багатоклітинний оргагізм

1 2 3

§ 19. Багатоклітинні водорості: ульва, хара

1 2 3 4 5

ТЕМА 3. КВІТКОВА РОСЛИНА

§ 20. Будова молодої рослини

1 2 3 4

§ 21. Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини

1 2 3 4 5 6 7

§ 22. Тканини рослин

1 2 3

§ 23. Основні групи постійних тканин у рослин

1 2 3 4

§ 24. Будова і функції кореня

1 2 3 4 5 6

§ 25. Кореневі системи. Видозміни кореня

1 2 3 4

§ 26. Будова та функції пагона

1 2 3 4 5

§ 27. Стебло - осьова частина пагона

1 2 3 4 5 6 7

§ 28. Листок - бічний орган пагона

1 2 3 4 5

§ 29. Внутрішня будова листка

1 2 3 4 5

§ 30. Видозміни пагона та його частин

1 2 3 4 5

§ 31. Вегетативне розмноження рослин

1 2 3 4 5 6 7

§ 32. Квітка

1 2 3 4 5 6

§ 33. Запилення і запліднення у квіткових рослин

1 2 3 4 5 6

§ 34. Суцвіття

1 2 3 4 5

§ 35. Насінина

1 2 3

§ 36. Плід

1 2 3 4

§ 37. Рухи рослин

2 3 4 5 6

ТЕМА 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

§ 38. Різноманітність водоростей

1 2 3 4 5

§ 39. Мохи

1 2 3 4

§ 40. Плауни і хвощі

1 2 3 4 6

§ 41. Папороті

1 2 3 4 6

§ 42. Голонасінні

1 2 3 4 5

§ 43. Покритонасінні. Дводольні та однодольні покритонасінні

1 2 3

§ 44. Принцип біологічної систематики і різноманітність покритонасінних

1 2 3

§ 45. Екологічні групи і життєві форми рослин

1 2 3 4 5 6

§ 46. Рослинні угрупування

1 2 3 4 5 6

Практична робота №3

3 4

Практична робота №4

1

ТЕМА 5. ГРИБИ

§ 47. Поняття про гриби та особливості їх живлення

2 3 4 5

§ 48. Особливості будови грибів: грибниця, плодове тіло. Розмноження

2 3 4 5

§ 49. Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі

1 2 3

§ 50. Отруйні гриби

1 2 3 4

§ 51. Гриби неїстівні та їстівні

1 2 3 4 5

§ 52. Мікроскопічні гриби: дріжджі та цвілеві гриби

1 2 3 4 5

§ 53. Мікроскопічні гриби, що викликають хвороби рослин

1 2 3 4

§ 54. Лишайники

1 2 3 4 5 6