ГДЗ 6 клас Математика А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2006 

ГДЗ Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2006 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 6 клас. Автори: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

1. Дільники і кратні

2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 2

3. Ознаки подільності на 9 і на З

4. Прості й складені числа

5. Найбільший спільний дільник

6. Найменше спільне кратне

§ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

7. Основна властивість дробу

8. Скорочення дробів

9. Приведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

10. Додавання і віднімання дробів

11. Множення дробів

12. Знаходження дробу від числа

13. Взаємно обернені числа

14. Ділення дробів

15. Знаходження числа за його дробом

16. Перетворення звичайних дробів у десяткові

17. Нескінченні періодичні десяткові дроби

18. Десяткове наближення звичайного дробу

§ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

19. Відношення

20. Пропорції

21. Відсоткове відношення двох чисел

22. Пряма пропорційна залежність

23. Поділ числа на пропорційні частини

24. Коло і круг

25. Довжина кола. Площа круга

26. Діаграми

27. Випадкові події. Ймовірність випадкової події

§ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

28. Додатні і від'ємні числа

29. Координатна пряма

30. Цілі числа. Раціональні числа

31. Модуль числа

32. Порівняння чисел

33. Додавання раціональних чисел

34. Властивості додавання

35. Віднімання раціональних чисел

36. Множення раціональних чисел

37. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт

38. Розподільна властивість множення

39. Ділення раціональних чисел

40. Розв'язування рівнянь

41. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

42. Перпендикулярні прямі

43. Паралельні прямі

44. Координатна площина

45. Графіки

ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ КУРСУ 6 КЛАСУ