ГДЗ 6 клас Математика А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2014 

ГДЗ Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2014 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2014
  • Видавництво: Гімназія, Харків

§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ № 1-186

1. Дільники і кратні № 1-31

Вправи для повторення 1 № 32-39

2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 1 № 40-72

3. Ознаки подільності на 9 і на З № 73-95

Вправи для повторення 2 № 96-103

4. Прості й складені числа № 104-137

5. Найбільший спільний дільник № 138-162

6. Найменше спільне кратне № 163-186

Завдання 1. Перевір себе № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ № 187-571

7. Основна властивість дробу № 187-209

8. Скорочення дробів № 210-235

9. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів № 236-265

10. Додавання і віднімання дробів № 266-327

Завдання 2. Перевір себе № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11. Множення дробів № 328-383

12. Знаходження дробу від числа № 384-428

13. Взаємно обернені числа № 429-441

14. Ділення дробів № 442-492

15. Знаходження числа за заданим значенням його дробу № 493-535

16. Перетворення звичайних дробів у десяткові № 536-545

17. Нескінченні періодичні десяткові дроби № 546-556

18. Десяткове наближення звичайного дробу № 557-571

Завдання 3. Перевір себе № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ № 572-827

19. Відношення № 572-598

20. Пропорції № 599-630

21. Відсоткове відношення двох чисел № 631-659

22. Пряма і обернена пропорційна залежність № 660-679

23. Поділ числа у заданому відношенні № 680-698

24. Коло і круг № 699-730

25. Довжина кола. Площа круга № 731-766

26. Циліндр, конус, куля № 768-782

27. Діаграми № 783-801

28. Випадкові події. Ймовірність випадкової події № 802-827

Завдання 4. Перевір себе № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ № 828-1382

29. Додатні і від’ємні числа № 828-843

30. Координатна пряма № 844-868

31. Цілі числа. Раціональні числа № 869-890

32. Модуль числа № 891-915

33. Порівняння чисел № 916-949

34. Додавання раціональних чисел № 950-973

35. Властивості додавання раціональних чисел № 974-989

36. Віднімання раціональних чисел № 990-1019

Завдання 5. Перевір себе № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37. Множення раціональних чисел № 1020-1050

38. Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел. Коефіцієнт № 1051-1070

39. Розподільна властивість множення № 1071-1109

40. Ділення раціональних чисел № 1110-1137

41. Розв’язування рівнянь № 1138-1167

42. Розв’язування задач за допомогою рівнянь № 1168-1209

43. Перпендикулярні прямі № 1210-1236

44. Паралельні прямі № 1237-1252

45. Координатна площина № 1253-1283

46. Графіки № 1284-1295

Завдання 6. Перевір себе № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вправи для повторення 3 № 1296-1382

Популярні ГДЗ: