ГДЗ 6 клас Математика А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2014 

ГДЗ Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2014 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 6 клас. Автори: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

1. Дільники і кратні

Вправи для повторення 1

2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 1

3. Ознаки подільності на 9 і на З

Вправи для повторення 2

4. Прості й складені числа

5. Найбільший спільний дільник

6. Найменше спільне кратне

Завдання 1. Перевір себе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

7. Основна властивість дробу

8. Скорочення дробів

9. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

10. Додавання і віднімання дробів

Завдання 2. Перевір себе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11. Множення дробів

12. Знаходження дробу від числа

13. Взаємно обернені числа

14. Ділення дробів

15. Знаходження числа за заданим значенням його дробу

16. Перетворення звичайних дробів у десяткові

17. Нескінченні періодичні десяткові дроби

18. Десяткове наближення звичайного дробу

Завдання 3. Перевір себе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

19. Відношення

20. Пропорції

21. Відсоткове відношення двох чисел

22. Пряма і обернена пропорційна залежність

23. Поділ числа у заданому відношенні

24. Коло і круг

25. Довжина кола. Площа круга

26. Циліндр, конус, куля

27. Діаграми

28. Випадкові події. Ймовірність випадкової події

Завдання 4. Перевір себе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

29. Додатні і від’ємні числа

30. Координатна пряма

31. Цілі числа. Раціональні числа

32. Модуль числа

33. Порівняння чисел

34. Додавання раціональних чисел

35. Властивості додавання раціональних чисел

36. Віднімання раціональних чисел

Завдання 5. Перевір себе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

37. Множення раціональних чисел

38. Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел. Коефіцієнт

39. Розподільна властивість множення

40. Ділення раціональних чисел

41. Розв’язування рівнянь

42. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

43. Перпендикулярні прямі

44. Паралельні прямі

45. Координатна площина

46. Графіки

Завдання 6. Перевір себе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вправи для повторення 3