ГДЗ 6 клас Математика Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук 2006 

ГДЗ Математика 6 клас Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук (2006 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 6 клас. Автори: Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук Видавництво: Підручники і посібники. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

1. Дільники натурального числа

2. Ознаки подільності на 2, 5 і 10

3. Ознаки подільності на 9 і на 3

4. Прості й складені числа

5. Розкладання натуральних чисел на прості множники

6. Найбільший спільний дільник

7. Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне

§ 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

8. Основна властивість дробу

9. Застосування основної властивості дробу

10. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

11. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

§ 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

12. Множення звичайних дробів

13. Задачі на множення дробів

14. Взаємно обернені числа

15. Ділення звичайних дробів

16. Задачі на ділення дробів

17. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні десяткові дроби

18. Вправи на всі дії зі звичайними дробами

19. Текстові задачі

§ 4. ПРОПОРЦІЇ І ВІДНОШЕННЯ

20. Відношення. Основна властивість відношення

21. Випадкові події

22. Імовірність випадкової події

23. Пропорція

24. Пряма пропорційна залежність

25. Відсоткове відношення

26. Відсоткові розрахунки

27. Коло. Довжина кола

28. Круг. Площа круга

29. Стовпчасті та кругові діаграми

§ 5. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

30. Додатні та від’ємні числа. Число 0

31. Координатна пряма. Раціональні числа

32. Модуль числа

33. Порівняння чисел

34. Додавання від’ємних раціональних чисел

35. Додавання двох чисел з різними знаками

36. Віднімання раціональних чисел

37. Розкриття дужок

§ 6. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

38. Множення раціональних чисел

39. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт

40. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

41. Ділення раціональних чисел

42. Розв’язування рівнянь

43. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

44. Паралельні та перпендикулярні прямі

45. Координатна площина

46. Приклади графіків залежностей між величинами

ЗАВДАННЯ ЗА КУРС МАТЕМАТИКИ 6 КЛАСУ

ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ