ГДЗ 6 клас Математика Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк 2014 

ГДЗ Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк (2014 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 6 клас. Автори: Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Подільність натуральних чисел

§ 1. Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

§ 2. Ознаки подільності на 2, 10, 5

§ 3. Ознаки подільності на 9, 8

§ 4. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник

§ 5. Найменше спільне кратне

Розділ 2. Звичайні дроби та дії з ними

§ 6. Основна властивість дробу. Скорочення дробу

§ 7. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

§ 8. Додавання і віднімання дробів

§ 9. Множення дробів. Знаходження дробу від числа

§ 10. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом

§ 11. Перетворення звичайного дробу в десятковий. Десяткові наближення звичайного дробу

Розділ 3. Відношення і пропорції

§ 12. Відношення та його властивості

§ 13. Пропорція та її властивості

§ 14. Пряма та обернена пропорційні залежності

§ 15. Поділ числа в даному відношенні. Масштаб

§ 16. Коло і круг. Кутовий сектор

§ 17. Діаграми

§ 18. Циліндр. Конус. Куля

§ 19. Відсоткові розрахунки

§ 20. Ймовірність випадкової події

Розділ 4. Раціональні числа та дії з ними

§ 21. Додатні та від'ємні числа. Число нуль

§ 22. Координатна пряма

§ 23. Модуль числа

§ 24. Цілі числа. Раціональні числа

§ 25. Порівняння раціональних чисел

§ 26. Додавання раціональних чисел

§ 27. Віднімання раціональних чисел

§ 28. Множення раціональних чисел

§ 29. Ділення раціональних чисел

Розділ 5. Вирази і рівняння

§ З0. Вирази та їх спрощення

§ 31. Рівняння. Основні властивості рівнянь

§ 32. Застосування рівнянь до розв’язування задач

§ 33. Перпендикулярні та паралельні прямі

§ 34. Координатна площина

§ 35. Графіки залежностей між величинами

Тестові завдання до розділів

Розділ 1

1 2 3 4 5

Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4

Розділ 5