ГДЗ 6 клас Математика О.С. Істер 2014 

ГДЗ Математика 6 клас О.С. Істер (2014 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2014
  • Видавництво: Генеза, Київ

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ № 1-136

§ 1. Дільники і кратні натурального числа № 1-28

§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2 № 31-46

§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3 № 48-65

§ 4. Прості та складені числа № 67-82

§ 5. Розкладання чисел на прості множники № 85-95

§ 6. Найбільший спільний дільник № 98-119

§ 7. Найменше спільне кратне № 121-136

Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 § 7) № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ № 1-508

§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу № 139-174

§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів № 177-205

§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками № 207-234

§ 11. Додавання і віднімання мішаних чисел № 237-273

§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби № 275-288

§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу № 289-303

Завдання для перевірки знань № 2 (§ 8 § 13) № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 14. Множення звичайних дробів № 306-342

§ 15. Знаходження дробу від числа № 344-372

§ 16. Взаємно обернені числа № 374-390

§ 17. Ділення звичайних дробів № 392-433

§ 18. Знаходження числа за його дробом № 435-459

§ 19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами № 462-508

Завдання для перевірки знань № 3 (§ 14 § 19) № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ № 509-842

§ 20. Відношення. Основна властивість відношення № 509-526

§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції № 529-554

§ 22. Пряма пропорційна залежність № 562-582

§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті № 583-619

§ 24. Поділ числа у даному відношенні № 621-635

§ 25. Ймовірність випадкової події № 636-671

Завдання для перевірки знань № 4 (§ 20 § 25) № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 26. Обернена пропорційна залежність № 673-690

§ 27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках № 693-729

§ 28. Відсоткові розрахунки № 730-755

§ 29. Коло. Довжина кола № 757-782

§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор № 783-808

§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми № 809-823

§ 32. Циліндр. Конус. Куля № 824-842

Завдання для перевірки знань № 5 (§ 26 § 32) № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ № 845-1558

§ 33. Додатні та від’ємні числа. Число 0 № 845-858

§ 34. Координатна пряма № 861-886

§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа № 887-913

§ 36. Модуль числа № 914-948

§ 37. Порівняння раціональних чисел № 951-990

Завдання для перевірки знань № 6 (§ 33 § 37) № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 38. Додавання від’ємних чисел № 993-1019

§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками № 1020-1060

§ 40. Властивості додавання № 1062-1088

§ 41. Віднімання раціональних чисел № 1089-1128

§ 42. Розкриття дужок № 1132-1156

Завдання для перевірки знань № 7 (§ 38 § 42) № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 43. Множення раціональних чисел № 1159-1196

§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу № 1199-1220

§ 45. Розподільна властивість множення № 1222-1247

§ 46. Подібні доданки та їх зведення № 1248-1284

Завдання для перевірки знань № 8 (§ 43 § 46) № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 47. Ділення раціональних чисел № 1289-1319

§ 48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння № 1337-1358

§ 49. Розв’язування задач за допомогою рівнянь № 1361-1413

Завдання для перевірки знань № 9 (§ 47 § 49) № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами № 1416-1462

§ 51. Перпендикулярні прямі № 1467-1478

§ 52. Паралельні прямі № 1480-1492

§ 53. Координатна площина № 1493-1538

§ 54. Приклади графіків залежності між величинами № 1539-1558

Завдання для перевірки знань № 10 (§ 50 § 54) № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Популярні ГДЗ: