ГДЗ 6 клас Українська мова А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2014 

ГДЗ Українська мова 6 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2014 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2014
  • Видавництво: Освіта, Київ

Вступ № 1-8

§ 1. Краса і багатство української мови № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Повторення вивченого № 12-50

§ 2. Синтаксис і пунктуація № 12-22

§ 3. Фонетика і орфографія № 23-32

§ 4. Будова слова і словотвір № 33-39

§ 5. Лексика і фразеологія № 40-50

Морфологія і орфографія № 54-55

§ 6. Морфологія як розділ мовознавчої науки № 54-55

54 55

Іменник № 56-198

§ 7. Іменник як частина мови № 56-60

§ 8. Іменники - назви істот і неістот № 61-69

§ 9. Рід іменників № 71-83

§ 10. Число іменників № 85-89

§ 11. Відмінки іменників № 90-95

§ 12. Відміни іменників № 96-100

§ 13. Іменники першої відміни № 102-111

§ 14. Відмінювання іменників другої відміни № 112-132

§ 15. Відмінкові закінчення іменників в третьої відміни № 135-142

§ 16. Відмінювання іменників четвертої відміни № 143-150

§ 17. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині № 151-157

§ 18. Незмінювані іменники № 158-167

§ 19. Способи творення іменників № 169-178

§ 20. Не з іменниками № 179-182

§ 21. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -інн(я), -инн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о) № 184-192

§ 22. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові № 194-198

Прикметник № 199-286

§ 23. Прикметник як частина мови № 199-205

§ 24. Якісні, відносні та присвійні прикметники № 207-210

§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників № 212-223

§ 26. Відмінювання прикметників № 224-235

§ 27. Способи творення прикметників № 236-249

§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників № 251-259

§ 29. Одна і дві букви н у прикметниках № 260-265

§ 30. Не з прикметниками № 266-273

§ 31. Написання складних прикметників разом і через дефіс № 275-281

§ 32. Написання прізвищ прикметникової форми № 282-286

Числівник № 287-356

§ 33. Числівник як частина мови № 287-297

§ 34. Вживання числівників з іменниками № 301-308

§ 35. Відмінювання порядкових числівників № 310-319

§ 36. Відмінювання власне кількісних числівників № 321-334

§ 37. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників № 335-356

Займенник № 359-405

§ 38. Займенник як частина мови № 359-362

§ 39. Особові і зворотний займенники № 363-372

§ 40. Питальні й відносні займенники № 374-382

§ 41. Заперечні й неозначені займенники № 383-388

§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники № 391-405

Дієслово № 406-500

§ 43. Дієслово як частина мови № 406-414

§ 44. Не з дієсловом № 415-421

§ 45. Види дієслів № 426-432

§ 46. Перехідні й неперехідні дієслова № 433-440

§ 47. Часи дієслів № 444-448

§ 48. Теперішній і майбутній часи дієслова № 449-456

§ 49. Дієслова першої і другої дієвідміни № 457-464

§ 50. Чергування звуків у дієсловах № 465-470

§ 51. Способи дієслова № 471-480

§ 52. Умовний і наказовий способи дієслова № 481-491

§ 53. Безособові дієслова № 494-500

Повторення вивченого № 502-515

Популярні ГДЗ: