ГДЗ 6 клас Українська мова А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2014 

ГДЗ Українська мова 6 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2014 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: А.А. Ворон, В.А. Солопенко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Вступ

§ 1. Краса і багатство української мови

1 2 3 4 5 6 7 8

Повторення вивченого

§ 2. Синтаксис і пунктуація

§ 3. Фонетика і орфографія

§ 4. Будова слова і словотвір

§ 5. Лексика і фразеологія

Морфологія і орфографія

§ 6. Морфологія як розділ мовознавчої науки

54 55

Іменник

§ 7. Іменник як частина мови

§ 8. Іменники - назви істот і неістот

§ 9. Рід іменників

§ 10. Число іменників

§ 11. Відмінки іменників

§ 12. Відміни іменників

§ 13. Іменники першої відміни

§ 14. Відмінювання іменників другої відміни

§ 15. Відмінкові закінчення іменників в третьої відміни

§ 16. Відмінювання іменників четвертої відміни

§ 17. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині

§ 18. Незмінювані іменники

§ 19. Способи творення іменників

§ 20. Не з іменниками

§ 21. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -інн(я), -инн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о)

§ 22. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

Прикметник

§ 23. Прикметник як частина мови

§ 24. Якісні, відносні та присвійні прикметники

§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників

§ 26. Відмінювання прикметників

§ 27. Способи творення прикметників

§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників

§ 29. Одна і дві букви н у прикметниках

§ 30. Не з прикметниками

§ 31. Написання складних прикметників разом і через дефіс

§ 32. Написання прізвищ прикметникової форми

Числівник

§ 33. Числівник як частина мови

§ 34. Вживання числівників з іменниками

§ 35. Відмінювання порядкових числівників

§ 36. Відмінювання власне кількісних числівників

§ 37. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників

Займенник

§ 38. Займенник як частина мови

§ 39. Особові і зворотний займенники

§ 40. Питальні й відносні займенники

§ 41. Заперечні й неозначені займенники

§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники

Дієслово

§ 43. Дієслово як частина мови

§ 44. Не з дієсловом

§ 45. Види дієслів

§ 46. Перехідні й неперехідні дієслова

§ 47. Часи дієслів

§ 48. Теперішній і майбутній часи дієслова

§ 49. Дієслова першої і другої дієвідміни

§ 50. Чергування звуків у дієсловах

§ 51. Способи дієслова

§ 52. Умовний і наказовий способи дієслова

§ 53. Безособові дієслова

Повторення вивченого