ГДЗ 6 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук 2006 

ГДЗ Українська мова 6 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2006 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2006
  • Видавництво: Освіта, Київ

ВСТУП № 5-11

§ 1. Краса і багатство української мови № 5-11

5 6 8 11

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П'ЯТОМУ КЛАСІ № 13-40

§ 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення № 13-18

§ 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні № 19-23

§ 4. Складне речення. Пряма мова. Діалог № 26-29

§ 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль № 31-40

ЛЕКСИКОЛОГІЯ № 44-77

§ 6. Групи слів за їх походженням № 44-52

§ 7. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми № 53-61

§ 8. Групи слів за вживанням № 63-77

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ № 78-114

§ 9. Основні способи словотворення № 78-93

§ 10. Зміни приголосних при творенні слів № 94-100

§ 11. Складні слова. Творення складноскорочених слів № 101-114

МОРФОЛОГІЯ № 115-124

§ 12. Частини мови № 115-124

ІМЕННИК № 125-230

§ 13. Іменник як частина мови № 125-130

§ 14. Рід і число іменників № 131-146

§ 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни № 147-157

§ 16. Іменники 1 відміни № 158-165

§ 17. Іменники 2 відміни № 166-180

§ 18. Іменники 3 відміни № 182-188

§ 19. Іменники 4 відміни. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. Незмінювані іменники № 189-198

§ 20. Творення іменників. Правопис суфіксів № 199-207

§ 21. Велика буква та лапки в іменниках. Не з іменниками № 209-217

§ 22. Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові № 219-230

ПРИКМЕТНИК № 231-323

§ 23. Прикметник як частина мови № 231-236

§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників № 237-252

§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників № 254-263

§ 26. Відмінювання прикметників № 264-273

§ 27. Творення прикметників № 275-285

§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників № 287-293

§ 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках № 294-303

§ 30. Написання складних прикметників № 304-315

§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми № 316-323

ЧИСЛІВНИК № 325-399

§ 32. Числівник як частина мови № 325-331

§ 33. Числівники кількісні і порядкові № 333-345

§ 34. Відмінювання та написання кількісних числівників № 346-357

§ 35. Відмінювання порядкових числівників № 358-369

§ 36. Творення числівників № 375-381

§ 37. М'який знак у числівниках № 387-399

ЗАЙМЕННИК № 400-452

§ 38. Займенник як частина мови № 400-407

§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе № 412-419

§ 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання № 422-426

§ 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис № 427-433

§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники № 436-452

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ № 453-479

§ 43. Лексикологія № 453-460

§ 44. Словотвір та орфографія № 461-466

§ 45. Морфологія й орфографія № 467-479

Популярні ГДЗ: