ГДЗ 6 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2006 рік) 

ГДЗ Українська мова 6 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2006 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • § 1. Краса і багатство української мови

   5 6 8 11
 • ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П'ЯТОМУ КЛАСІ

  • § 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення

   13 14 15 16 17 18
  • § 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні

   19 20 21 22 23
  • § 4. Складне речення. Пряма мова. Діалог

   26 27 28 29
  • § 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

   31 33 35 36 37 38 40
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  • § 6. Групи слів за їх походженням

   44 45 47 49 51 52
  • § 7. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми

   53 54 55 58 59 60 61
  • § 8. Групи слів за вживанням

   63 66 67 69 71 72 77
 • СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

 • МОРФОЛОГІЯ

 • ІМЕННИК

 • ПРИКМЕТНИК

  • § 23. Прикметник як частина мови

   231 232 234 235 236
  • § 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників

   237 238 239 241 242 243 244 246 248 252
  • § 25. Ступені порівняння якісних прикметників

   254 256 259 263
  • § 26. Відмінювання прикметників

   264 265 267 268 270 272 273
  • § 27. Творення прикметників

   275 276 277 278 279 280 282 283 285
  • § 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників

   287 288 289 290 291 292 293
  • § 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках

   294 295 296 297 299 303
  • § 30. Написання складних прикметників

   304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
  • § 31. Написання прізвищ прикметникової форми

   316 317 318 321 323
 • ЧИСЛІВНИК

 • ЗАЙМЕННИК

  • § 38. Займенник як частина мови

   400 402 404 405 406 407
  • § 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе

   412 413 414 416 417 419
  • § 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

   422 423 424 425 426
  • § 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис

   427 428 429 431 432 433
  • § 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники

   436 437 438 439 440 441 442 444 447 452
 • ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ