ГДЗ 6 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук 2006 

ГДЗ Українська мова 6 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук (2006 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

§ 1. Краса і багатство української мови

5 6 8 11

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П'ЯТОМУ КЛАСІ

§ 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення

§ 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні

§ 4. Складне речення. Пряма мова. Діалог

§ 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 6. Групи слів за їх походженням

§ 7. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми

§ 8. Групи слів за вживанням

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

§ 9. Основні способи словотворення

§ 10. Зміни приголосних при творенні слів

§ 11. Складні слова. Творення складноскорочених слів

МОРФОЛОГІЯ

§ 12. Частини мови

ІМЕННИК

§ 13. Іменник як частина мови

§ 14. Рід і число іменників

§ 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни

§ 16. Іменники 1 відміни

§ 17. Іменники 2 відміни

§ 18. Іменники 3 відміни

§ 19. Іменники 4 відміни. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. Незмінювані іменники

§ 20. Творення іменників. Правопис суфіксів

§ 21. Велика буква та лапки в іменниках. Не з іменниками

§ 22. Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

§ 23. Прикметник як частина мови

§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників

§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників

§ 26. Відмінювання прикметників

§ 27. Творення прикметників

§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників

§ 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках

§ 30. Написання складних прикметників

§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми

ЧИСЛІВНИК

§ 32. Числівник як частина мови

§ 33. Числівники кількісні і порядкові

§ 34. Відмінювання та написання кількісних числівників

§ 35. Відмінювання порядкових числівників

§ 36. Творення числівників

§ 37. М'який знак у числівниках

ЗАЙМЕННИК

§ 38. Займенник як частина мови

§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе

§ 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

§ 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис

§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 43. Лексикологія

§ 44. Словотвір та орфографія

§ 45. Морфологія й орфографія