ГДЗ 6 клас Українська мова О.П. Глазова (2014 рік) 

ГДЗ Українська мова 6 клас О.П. Глазова (2014 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: О.П. Глазова Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • Краса і багатство української мови

   6 10 11 12
 • ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення

   17 18 21 22 23 24 25
  • § 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів

   28 29 30 32 33 34
  • § 3. Пряма мова. Діалог

   36 37 40 42
  • § 4. Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення

   47 50 51 52 55 56
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

  • § 5. Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

   60 61 62 63 64 66 67 73
  • § 6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

   76 77 79 80 83 84
  • § 7. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова

   85 87 88 91 92 93 94 96
  • § 8. Просторічні слова

   99 100 101
  • § 9. Офіційно-ділова лексика

   103 104 107 108
  • § 10. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

   115 116 117 118
  • § 11. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів

   120 123
  • § 12. Фразеологізми в ролі членів речення

   124 125
 • СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

 • МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

  • § 18. Загальна характеристика частин мови

   200
 • ІМЕННИК

 • ПРИКМЕТНИК

  • § 26. Прикметник як частина мови

   322 323
  • § 27. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис

   327 328 329 330 331 332 336 337 339
  • § 28. Ступені порівняння якісних прикметників

   344 345 349 350 354
  • § 29. Повні й короткі форми прикметників

   356 357 358 359
  • § 30. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

   361 364 365 366 367 368 370
  • § 31. Творення прикметників

   372 374 375 376 377 379 380 381 382 383 385
  • § 32. Написання не з прикметниками

   388 389 390 391 392 393
  • § 33. Написання –нн і –н у прикметниках

   395 396 400 401
  • § 34. Написання складних прикметників через дефіс або разом

   404 406 407
  • § 35. Перехід прикметників у іменники

   411
  • § 36. Написання прізвищ прикметникової форми

   415
 • ЧИСЛІВНИК

  • § 37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені

   419 420 421 424 425 426 427 428
  • § 38. Відмінювання кількісних числівників

   430 431 432 433 434 436 437 438 440 443 445 446 448
  • § 39. Відмінювання порядкових числівників

   454 455 456 461 463
 • ЗАЙМЕННИК

  • § 41. Особові займенники і зворотний займенник себе

   470 471 474
  • § 42. Питальні й відносні займенники

   481 483
  • § 43. Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках

   486 487 489 490 491 494
  • § 44. Присвійні займенники

   497 498
  • § 45. Вказівні й означальні займенники

   503 505 507
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  510 511 513 517 518 519 520 521 522 523 525 528 529 530 531 533 535