ГДЗ 6 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2006 рік) 

ГДЗ Українська мова 6 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2006 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов Видавництво: Зодіак-ЕКО, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • Багатство і краса української мови. Повторення вивченого про мову і мовлення

   4 6 8
  • Ситуація спілкування

   10 11
 • ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення

   15 16 17 18 19 20 21
  • § 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів

   22 23 24 25 27 28 29 30
  • § 3. Пряма мова. Діалог

   32 33 34 36 37 38 39 41
  • § 4. Повторення й поглиблення вивченого про текст

   43 45 46 47 48 49 50 53 54 58 59
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  • § 5. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова

   62 63 64 65 68 69 70 71 72 74 79 80 81 82
  • § 6. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми

   85 86 87 88 89 90 92 93 95 102
  • § 7. Групи слів за вживанням. Загальновживані слова та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни

   104 106 107 109 112 115 118
  • § 8. Просторічні слова. Жаргонізми

   123 124
  • § 9. Офіційно-ділова лексика

   127 128 133 134 139 140
 • СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

 • МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

  • § 14. Загальна характеристика частин мови

   225 226
 • ІМЕННИК

 • ПРИКМЕТНИК

 • ЧИСЛІВНИК

 • ЗАЙМЕННИК

  • § 37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням

   539
  • § 38. Особові займенники і зворотний займенник себе

   541 543 544 546 547 548
  • § 39. Питальні і відносні займенники

   553 554 555 556 557
  • § 40. Заперечні і неозначені займенники

   558 559 560 561 563 564 565
  • § 41. Присвійні займенники

   569 570 571 572 573 574
  • § 42. Вказівні й означальні займенники

   578 580 581 582 583 585 586
 • ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ