ГДЗ 6 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2006 

ГДЗ Українська мова 6 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2006 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов Видавництво: Зодіак-ЕКО, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

Багатство і краса української мови. Повторення вивченого про мову і мовлення

4 6 8

Ситуація спілкування

10 11

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення

§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів

§ 3. Пряма мова. Діалог

§ 4. Повторення й поглиблення вивченого про текст

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 5. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова

§ 6. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми

§ 7. Групи слів за вживанням. Загальновживані слова та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни

§ 8. Просторічні слова. Жаргонізми

§ 9. Офіційно-ділова лексика

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 10. Основні способи словотворення

§ 11. Перехід слів з однієї частини мови в іншу

§ 12. Зміни приголосних за творення слів

§ 13. Складні слова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. Загальна характеристика частин мови

ІМЕННИК

§ 15. Іменник як частина мови

§ 16. Рід іменників. Іменники спільного роду

§ 17. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

§ 18. Відмінки іменників. Значення відмінків

255

§ 19. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників

§ 20. Написання не з іменниками

§ 21. Особливості творення іменників

§ 22. Написання та відмінювання імен по батькові

ПРИКМЕТНИК

§ 23. Прикметник як частина мови

§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис

§ 25. Ступені порівняння прикметників

§ 26. Повні і короткі форми прикметників

§ 27. Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників

§ 28. Творення прикметників

§ 29. Написання не з прикметниками

§ 30. Написання -нн- і -н- у прикметниках

§ 31. Написання складних прикметників через дефіс або разом

§ 32. Перехід прикметників в іменники

§ 33. Написання й відмінювання прізвищ

ЧИСЛІВНИК

§ 34. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені

§ 35. Відмінювання кількісних числівників

§ 36. Відмінювання порядкових числівників

ЗАЙМЕННИК

§ 37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням

539

§ 38. Особові займенники і зворотний займенник себе

§ 39. Питальні і відносні займенники

§ 40. Заперечні і неозначені займенники

§ 41. Присвійні займенники

§ 42. Вказівні й означальні займенники

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

СЛОВОТВІР І ОРФОГРАФІЯ

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ