ГДЗ 6 клас Українська мова В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2014 

ГДЗ Українська мова 6 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2014 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: В.В. Заболотний, О.В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення

6 8 9 10

§ 2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова

§ 3. Складне речення. Пряма мова. Діалог

§ 4. Орфограми

§ 6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 7. Групи слів за їх походженням

§ 8. Активна й пасивна лексика

§ 9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика

§ 10. Професійні слова й терміни

§ 11. Діалектні та просторічні слова

§ 12. Фразеологізми

§ 13. Джерела української фразеології

§ 14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми

§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія»

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 16. Змінювання й творення слів

§ 17. Основні способи словотворення

§ 18. Зміни приголосних при творенні слів

§ 19. Складні слова. Правопис складних слів

§ 20. Творення й правопис складноскорочених слів

§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія»

178

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК

§ 22. Загальна характеристика частин мови

§ 23. Іменник як частина мови

§ 24. Велика буква та лапки у власних назвах

§ 25. Рід іменників

§ 26. Число іменників

§ 27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників

§ 28. Відміни й групи іменників

§ 29. Відмінювання іменників І відміни

§ 30. Відмінювання іменників ІІ відміни

§ 31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

§ 32. Відмінювання іменників ІІІ і IV відмін

§ 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

§ 34. Незмінювані іменники

§ 35. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах іменників

§ 36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ

§ 37. Написання не з іменниками

316

§ 38. Правопис складних іменників

§ 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

ПРИКМЕТНИК

§ 40. Прикметник як частина мови

§ 41. Групи прикметників за значенням

346

§ 44. Відмінювання прикметників

§ 45. Творення прикметників

§ 46. Написання суфіксів прикметників

§ 47. Написання не з прикметниками

§ 48. Написання -н- і -нн- у прикметниках

§ 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс

§ 50. Написання прізвищ прикметникової форми

ЧИСЛІВНИК

§ 52. Числівник як частина мови

§ 53. Розряди кількісних числівників

§ 54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа

§ 55. Відмінювання дробових і збірних числівників

§ 56. Відмінювання та написання порядкових числівників

§ 57. Уживання кількісних числівників з іменниками

§ 58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник»

ЗАЙМЕННИК

§ 59. Займенник як частина мови

503

§ 60. Особові та зворотний займенники

§ 61. Питальні й відносні займенники

§ 62. Заперечні й неозначені займенники

§ 63. Присвійні займенники

§ 64. Вказівні й означальні займенники

§ 65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник»

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 66. Лексикологія

§ 67. Словотвір. Орфографія

§ 68. Морфологія. Орфографія

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ