ГДЗ 6 клас Українська мова В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2014 рік) 

ГДЗ Українська мова 6 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2014 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 6 клас. Автори: В.В. Заболотний, О.В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення

   6 8 9 10
  • § 2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова

   11 12 13 14 15 16
  • § 3. Складне речення. Пряма мова. Діалог

   18 19 20 21
  • § 4. Орфограми

   24 25 26 27 28 29 30 31
  • § 6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

   35 36 37 38
 • ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

  • § 7. Групи слів за їх походженням

   39 40 41 42 43 44 46 47 48
  • § 8. Активна й пасивна лексика

   49 50 51 52 53 54 55 56 57
  • § 9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика

   58 59 60 61 62 63
  • § 10. Професійні слова й терміни

   66 67 68 69 70 71 72 73
  • § 11. Діалектні та просторічні слова

   74 75 76 77 78 79 82
  • § 12. Фразеологізми

   84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
  • § 13. Джерела української фразеології

   99 100 101 102
  • § 14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми

   106 107 108 109 111 113
  • § 15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія»

   116 118
 • СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

  • § 16. Змінювання й творення слів

   122 125 128
  • § 17. Основні способи словотворення

   132 133 134 135 136 138 140 141 142 146
  • § 18. Зміни приголосних при творенні слів

   149 151 152 153 154
  • § 19. Складні слова. Правопис складних слів

   157 158 159 161 162 163 164 165 166
  • § 20. Творення й правопис складноскорочених слів

   169 170 171 172 173 174
  • § 21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія»

   178
 • МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК

  • § 22. Загальна характеристика частин мови

   182 184 185 187
  • § 23. Іменник як частина мови

   190 191 192 194 195
  • § 24. Велика буква та лапки у власних назвах

   199 201 202 203 204 205 206 207 209
  • § 25. Рід іменників

   211 212 215 217 218
  • § 26. Число іменників

   220 221 222 223 224
  • § 27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників

   227 229 230 232 233
  • § 28. Відміни й групи іменників

   236 238 239 240
  • § 29. Відмінювання іменників І відміни

   245 246 247 248 250
  • § 30. Відмінювання іменників ІІ відміни

   252 253 258
  • § 31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини

   260 262 263
  • § 32. Відмінювання іменників ІІІ і IV відмін

   265 267 268 272
  • § 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

   275 277 278 279
  • § 34. Незмінювані іменники

   282 283 285 286
  • § 35. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах іменників

   292 293 297 299
  • § 36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ

   301 303 304 309
  • § 37. Написання не з іменниками

   316
  • § 38. Правопис складних іменників

   320 321 322 323
  • § 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»

   326 327
 • ПРИКМЕТНИК

  • § 40. Прикметник як частина мови

   330 331 334 336
  • § 41. Групи прикметників за значенням

   346
  • § 44. Відмінювання прикметників

   366 368 369
  • § 45. Творення прикметників

   376 380 381
  • § 46. Написання суфіксів прикметників

   383 384 387 389
  • § 47. Написання не з прикметниками

   393 394 397
  • § 48. Написання -н- і -нн- у прикметниках

   401 406
  • § 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс

   409 412 415 416
  • § 50. Написання прізвищ прикметникової форми

   420 421 422
 • ЧИСЛІВНИК

  • § 52. Числівник як частина мови

   435 436 437
  • § 53. Розряди кількісних числівників

   440 441 445 446 447 449
  • § 54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа

   453 454 456 458 460 461 462
  • § 55. Відмінювання дробових і збірних числівників

   466 469 470
  • § 56. Відмінювання та написання порядкових числівників

   475 478 484
  • § 57. Уживання кількісних числівників з іменниками

   487 488 489 492 493 494
  • § 58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник»

   495 497
 • ЗАЙМЕННИК

  • § 59. Займенник як частина мови

   503
  • § 60. Особові та зворотний займенники

   508 509 510 512 513 514 516
  • § 61. Питальні й відносні займенники

   519 521 523
  • § 62. Заперечні й неозначені займенники

   526 527 528 529 530 531 532
  • § 63. Присвійні займенники

   539 540 541 542
  • § 64. Вказівні й означальні займенники

   546 547 548 549 551 552 553
  • § 65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник»

   554 555 556 557 558
 • ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

  • § 66. Лексикологія

   560 562
  • § 67. Словотвір. Орфографія

   569 570
  • § 68. Морфологія. Орфографія

   573 574 575 577 578
 • УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

  581 584 585 586 587 590 591 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 610 611 614 616 617