ГДЗ 7 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2008 

ГДЗ Алгебра 7 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Гімназія, Харків

Вступ № 1-32

§ 1. Лінійне рівняння з однією змінною № 33-131

2. Лінійне рівняння з однією змінною № 33-78

3. Розв’язування задач за допомогою рівнянь № 79-131

§ 2. Цілі вирази № 132-752

4. Тотожно рівні вирази. Тотожності № 132-150

5. Степінь з натуральним показником № 152-203

6. Властивості степеня з натуральним показником № 204-259

7. Одночлени № 261-290

8. Многочлени № 293-304

9. Додавання і віднімання многочленів № 306-354

10. Множення одночлена на многочлен № 355-390

11. Множення многочлена на многочлен № 392-432

12. Розкладання многочленів на множники. Винесення спільного множника за дужки № 433-474

13. Розкладання многочлена на множники. Метод групування № 476-497

14. Добуток різниці і суми двох виразів № 500-531

15. Різниця квадратів двох виразів № 533-566

16. Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів № 567-623

17. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів № 624-673

18. Сума і різниця кубів двох виразів № 675-705

19. Застосування різних способів розкладання многочлена на множники № 707-752

§ 3. Функції № 753-906

20. Зв’язки між величинами. Функція № 753-788

21. Способи задання функції № 789-817

22. Графік функції № 836-848

23. Лінійна функція, її графік і властивості № 851-906

§ 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними № 909-1137

24. Рівняння з двома змінними № 909-949

25. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік № 950-1006

26. Системи рівнянь з двома змінними. Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними № 1007-1033

27. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки № 1034-1046

28. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання № 1047-1076

29. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь № 1078-1137

Завдання «Перевірте себе» в тестовій формі № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Популярні ГДЗ: