ГДЗ 7 клас Алгебра Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук 2008 

ГДЗ Алгебра 7 клас Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Підручники і посібники

§ 1. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ № 2-122

1. Поняття рівняння № 2-22

2. Розв'язування рівнянь. Властивості рівнянь № 26-39

3. Лінійні рівняння з однією змінною № 43-69

4. Розв’язування задач за допомогою рівнянь № 70-122

§ 2. ЦІЛІ ВИРАЗИ № 125-232

5. Вирази зі мінними. Цілі вирази № 125-171

6. Тотожно рівні вирази. Тотожності № 177-232

§ 3. ОДНОЧЛЕНИ № 236-337

7. Степінь з натуральним показником № 236-260

8. Властивості степеня з натуральним показником № 264-294

9. Одночлен та його стандартний вигляд № 298-337

§ 4. МНОГОЧЛЕНИ № 342-541

10. Многочлен та його стандартний вигляд № 342-360

11. Додавання і віднімання многочленів № 363-387

12. Множення одночлена на многочлен № 389-421

13. Множення многочлена на многочлен № 423-461

14. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки № 464-496

15. Розкладання многочленів на множники способом групування № 498-541

§ 5. ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ № 543-767

16. Множення різниці двох виразів на їх суму № 543-570

17. Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів № 572-604

18. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів № 606-631

19. Розкладання многочленів на множники з використанням формул квадрата суми і квадрата різниці № 633-654

20. Різниця і сума кубів двох виразів № 658-679

21. Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники № 680-714

22. Застосування перетворень виразів № 717-767

§ 6. ФУНКЦІЇ № 772-889

23. Функція. Способи задання функції № 772-798

24. Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів № 803-822

25. Лінійна функція № 829-889

§ 7. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ № 894-1121

26. Рівняння із двома змінними № 894-913

27. Графік лінійного рівняння із двома змінними № 918-936

28. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними № 939-952

29. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки № 953-972

30. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом додавання № 973-992

31. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь № 993-1121

Популярні ГДЗ: