ГДЗ 7 клас Алгебра Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук 2008 

ГДЗ Алгебра 7 клас Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 7 клас. Автори: Г.М. Янченко, В.Р. Кравчук Видавництво: Підручники і посібники. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

1. Поняття рівняння

2. Розв'язування рівнянь. Властивості рівнянь

3. Лінійні рівняння з однією змінною

4. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

§ 2. ЦІЛІ ВИРАЗИ

5. Вирази зі мінними. Цілі вирази

6. Тотожно рівні вирази. Тотожності

§ 3. ОДНОЧЛЕНИ

7. Степінь з натуральним показником

8. Властивості степеня з натуральним показником

9. Одночлен та його стандартний вигляд

§ 4. МНОГОЧЛЕНИ

10. Многочлен та його стандартний вигляд

11. Додавання і віднімання многочленів

12. Множення одночлена на многочлен

13. Множення многочлена на многочлен

14. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

15. Розкладання многочленів на множники способом групування

§ 5. ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ

16. Множення різниці двох виразів на їх суму

17. Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів

18. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

19. Розкладання многочленів на множники з використанням формул квадрата суми і квадрата різниці

20. Різниця і сума кубів двох виразів

21. Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники

22. Застосування перетворень виразів

§ 6. ФУНКЦІЇ

23. Функція. Способи задання функції

24. Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів

25. Лінійна функція

§ 7. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ

26. Рівняння із двома змінними

27. Графік лінійного рівняння із двома змінними

28. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними

29. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки

30. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом додавання

31. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь