ГДЗ 7 клас Алгебра О.С. Істер 2007 

ГДЗ Алгебра 7 клас О.С. Істер (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 7 клас. Автори: О.С. Істер Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Лінійні рівняння з однією змінною

§ 1. Загальні відомості про рівняння (Урок 1)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 2. Лінійне рівняння з однією змінною. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь, що зводяться до них (Уроки 2-4)

§ 3. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі (Уроки 5-8)

Вправи для повторення розділу 1

Розділ 2. Цілі вирази

§ 4. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу (Уроки 10, 11)

§ 5. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей (Уроки 12, 13)

§ 6. Степінь з натуральним показником (Уроки 14, 15)

§ 7. Властивості степеня з натуральним показником (Уроки 16-18)

§ 8. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена (Урок 19)

§ 9. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня (Уроки 20, 21)

§ 10. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення (Уроки 23, 24)

§ 11. Додавання і віднімання многочленів (Уроки 25-27)

§ 12. Множення одночлена на многочлен (Уроки 28-30)

§ 13. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки (Уроки 31-33)

§ 14. Множення многочлена на многочлен (Уроки 34-37)

§ 15. Розкладання многочленів на множники способом групування (Уроки 38, 39)

§ 16. Квадрат суми і квадрат різниці (Уроки 41-43)

§ 17. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці (Уроки 44, 45)

§ 18. Множення різниці двох виразів на їх суму (Уроки 46-48)

§ 19. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів (Уроки 49, 50)

§ 20. Сума і різниця кубів (Уроки 51, 52)

§ 21. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники (Уроки 53-55)

Вправи для повторення розділу 2

Розділ 3. Функції

§ 22. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задания функції

§ 23. Графік функції. Графічний спосіб задания функції (Уроки 60, 61)

§ 24. Лінійна функція, її графік та властивості (Уроки 62-65)

Вправи для повторення розділу 3

Розділ 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними

§ 25. Рівняння з двома змінними. Розв'язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними (Уроки 67, 68)

§ 26. Графік лінійного рівняння з двома змінними (Уроки 69, 70)

§ 27. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом (Уроки 71, 72)

§ 28. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки (Уроки 73, 74)

§ 29. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання (Уроки 75, 76)

§ 30. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь (Уроки 77-79)

Вправи для повторення розділу 4

Задачі підвищеної складності