ГДЗ 7 клас Алгебра О.С. Істер 2007 

ГДЗ Алгебра 7 клас О.С. Істер (2007 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2007
  • Видавництво: Освіта, Київ

Розділ 1. Лінійні рівняння з однією змінною № 3-127

§ 1. Загальні відомості про рівняння (Урок 1) № 3-16

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 2. Лінійне рівняння з однією змінною. Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь, що зводяться до них (Уроки 2-4) № 18-57

§ 3. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі (Уроки 5-8) № 60-108

Вправи для повторення розділу 1 № 109-127

Розділ 2. Цілі вирази № 131-827

§ 4. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу (Уроки 10, 11) № 131-156

§ 5. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей (Уроки 12, 13) № 157-186

§ 6. Степінь з натуральним показником (Уроки 14, 15) № 188-217

§ 7. Властивості степеня з натуральним показником (Уроки 16-18) № 219-263

§ 8. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена (Урок 19) № 265-277

§ 9. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня (Уроки 20, 21) № 279-305

§ 10. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення (Уроки 23, 24) № 308-335

§ 11. Додавання і віднімання многочленів (Уроки 25-27) № 337-377

§ 12. Множення одночлена на многочлен (Уроки 28-30) № 378-416

§ 13. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки (Уроки 31-33) № 417-458

§ 14. Множення многочлена на многочлен (Уроки 34-37) № 459-510

§ 15. Розкладання многочленів на множники способом групування (Уроки 38, 39) № 511-536

§ 16. Квадрат суми і квадрат різниці (Уроки 41-43) № 537-581

§ 17. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці (Уроки 44, 45) № 582-609

§ 18. Множення різниці двох виразів на їх суму (Уроки 46-48) № 610-640

§ 19. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів (Уроки 49, 50) № 641-668

§ 20. Сума і різниця кубів (Уроки 51, 52) № 669-695

§ 21. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники (Уроки 53-55) № 696-736

Вправи для повторення розділу 2 № 737-827

Розділ 3. Функції № 828-951

§ 22. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задания функції № 828-865

§ 23. Графік функції. Графічний спосіб задания функції (Уроки 60, 61) № 866-887

§ 24. Лінійна функція, її графік та властивості (Уроки 62-65) № 888-938

Вправи для повторення розділу 3 № 939-951

Розділ 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними № 952-1235

§ 25. Рівняння з двома змінними. Розв'язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними (Уроки 67, 68) № 952-980

§ 26. Графік лінійного рівняння з двома змінними (Уроки 69, 70) № 981-1006

§ 27. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом (Уроки 71, 72) № 1007-1033

§ 28. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки (Уроки 73, 74) № 1034-1057

§ 29. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання (Уроки 75, 76) № 1058-1081

§ 30. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь (Уроки 77-79) № 1082-1117

Вправи для повторення розділу 4 № 1118-1160

Задачі підвищеної складності № 1161-1235

Популярні ГДЗ: