ГДЗ 7 клас Фізика І.М. Гельфгат, І.Ю. Ненашев 2015 Збірник задач

ГДЗ Фізика 7 клас І.М. Гельфгат, І.Ю. Ненашев (2015 рік) Збірник задач
  • Автори:
  • Рік видання: 2015
  • Видавництво: Ранок, Харків
  • Тип: Збірник задач

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

1. Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища № 1-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 26 27 28 29

2. Будова речовини. Молекули. Атоми № 2-33

3. Методи наукового пізнання № 1-5

1 2 3 4 5

4. Фізичні величини та їх вимірювання. Похибки вимірювань № 1-61

Розділ 2. Механічний рух

5. Система відліку. Матеріальна точка. Шлях. Переміщення № 32

32

6. Рівномірний рух. Швидкість руху № 14-54

7. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху № 5-40

8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу № 9-25

9. Коливальний рух № 6-25

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

10. Взаємодія тіл. Інерція. Маса № 36-39

11. Густина № 21-74

12. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил № 16-18

16 17 18

13. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука № 11-26

14. Сила тяжіння. Вага тіла. невагомість № 22-37

15. Тертя. Сила тертя № 24-51

16. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску № 11-35

17. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля № 4-34

18. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри № 15-37

19. Сполучені посудини. Манометри, гідравлічні машини № 15-42

20. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда № 4-39

21. Умови плавання тіл № 6-37

Розділ 4. Механічна робота та енергія

22. Механічна робота. потужність № 9-51

23. Механічна енергія. Перетворення механічної енергії № 9-43

24. Момент сили. Умови рівноваги важеля. Блоки № 16-47

25. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії № 5-29

Популярні ГДЗ: