ГДЗ 7 клас Фізика В.Д. Сиротюк 2015 

ГДЗ Фізика 7 клас В.Д. Сиротюк (2015 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2015
  • Видавництво: Генеза, Київ

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

§ 1. Що вивчає фізика № 1-3

1 2 3

§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеремент. Теорія № 1-3

1 2 3

§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла № 1-4

1 2 3 4

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання № 1-5

1 2 3 4 5

§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань № 1-5

1 2 3 4 5

§ 6. Розвиток вчення про будову речовин № 1-3

1 2 3

§ 7. Будова речовини № 1-5

1 2 3 4 5

§ 8. Молекули № 1-2

1 2

§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони № 1-4

1 2 3 4

§ 10. Рух і взаємодія молекул № 1-5

1 2 3 4 5

§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 12. Видатні вчені-фізики. Внеок українських учених у розвиток і становлення фізики № 1

1

§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві № 1-3

1 2 3

Задачі та вправи № 1-36

Перевірте свої знання № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Що я знаю і вмію робити № 1-12

1 2 5 11 12

Тестові завдання. Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тестові завдання. Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 2. Механічний рух

§ 14. Механічний рух. Відносність руху № 1-3

1 2 3

§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 16. Траекторія. Шлях. Переміщення № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 18. Ріняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху № 1-3

1 2 3

§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху № 1-5

1 2 3 4 5

§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу № 1-5

1 2 3 4 5

§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники № 1-5

1 2 3 4 5

Задачі та вправи № 37-81

Що я знаю і вмію робити № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Тестові завдання. Варіант 1 № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Тестові завдання. Варіант 2 № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 23. Інертність тіла. Маса тіла № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 24. Густина речовини № 1-4

1 2 3 4

§ 25. Сила № 1-3

1 2 3

§ 26. Сила тяжіння № 1-5

1 2 3 4 5

§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість № 1-5

1 2 3 4 5

§ 28. Динамометри. Вимірювання сил № 1-3

1 2 3

§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сила № 1-4

1 2 3 4

§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску № 1-5

1 2 3 4 5

§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля № 1-5

1 2 3 4 5

§ 33. Гідравлічні машини № 1-4

1 2 3 4

§ 34. Сполучені посудини № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 35. Атмосферний тиск. Барометри № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 36. Манометри № 1-4

1 2 3 4

§ 37. Рідинні насоси № 1-3

1 2 3

§ 38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда № 1-5

1 2 3 4 5

§ 39. Умови плавання тіл № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Задачі та вправи № 82-251

Що я знаю і вмію робити

Тестові завдання. Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тестові завдання. Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 40. Механічна робота № 1-5

1 2 3 4 5

§ 41. Потужність № 1-4

1 2 3 4

§ 42. Механічна енергія та її види № 1-5

1 2 3 4 5

§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах № 1-3

1 2 3

§ 44. Машини та механізми № 1-3

1 2 3

§ 45 Прості механізми № 1-5

1 2 3 4 5

§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля № 1-5

1 2 3 4 5

§ 47. Золоте правило механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів № 1-4

1 2 3 4

Задачі та вправи № 252-410

Що я знаю і вмію робити № 1-14

1 2 3 4 5 6 10 11 14

Тестові завдання. Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тестові завдання. Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Лабараторні роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фізичні задачі навколо нас № 2-152

Популярні ГДЗ: