ГДЗ 7 клас Фізика В.Г. Бар'яхтар, С.О. Довгий 2020 

ГДЗ Фізика 7 клас В.Г. Бар'яхтар, С.О. Довгий (2020 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2020
  • Видавництво: Ранок, Харків

Розділ 1. Фізика як природнича наука § 1 - § 5

§ 1. Фізика — наука про природу стор. 5 - 12

§ 2. Будова речовини. Молекули. Атоми стор. 13 - 18

§ 3. Наукові методи вивчення природи стор. 19 - 24

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин стор. 25 - 32

§ 5. Похибки й оцінювання точностівимірювань стор. 33 - 48

Розділ 2. Механічний рух § 6 - § 13

§ 6. Механiчний рух. Вiдноснiсть руху стор. 49 - 53

§ 7. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення стор. 54 - 58

§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху стор. 59 - 63

§ 9. Учимося розв’язувати задачі стор. 64 - 67

§ 10. Графіки рівномірного руху стор. 68 - 72

§ 11. Нерівномірний рух стор. 73 - 77

§ 12. Рівномірний рух матеріальної точки по колу стор. 78 - 84

§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань стор. 85 - 98

Розділ 3. Взаємодія сил. Сила § 14 - § 29

§ 14. Явище інерції стор. 99 - 104

§ 15. Інертність тіла. Маса стор. 105 - 111

§ 16. Густина. Одиниці густини стор. 112 - 117

§ 17. Учимося розв’язува и задачі стор. 118 - 120

§ 18. Сила — міра взаємодії стор. 121 - 125

§ 19. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука стор. 126 - 134

§ 20. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість стор. 135 - 139

§ 21. Тертя. Сила тертя стор. 140 - 149

§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску стор. 150 - 153

§ 23. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля стор. 154 - 159

§ 24. Гідростатичний тиск стор. 160 - 163

§ 25. Атмосферний тиск і його вимірювання стор. 164 - 168

§ 26. Сполучені посудини. Манометри стор. 169 - 174

§ 27. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда стор. 175 - 179

§ 28. Умови плавання тіл стор. 180 - 186

§ 29. Судноплавство та повітроплавання стор. 187 - 198

Розділ 4. Механічна робота та енергія § 30 - § 36

§ 30. Механічна робота. Одиниця роботи стор. 199 - 203

§ 31. Потужність стор. 204 - 207

§ 32. Механiчна енергiя. Потенцiальна i кiнетична енергiя тiла стор. 208 - 213

§ 33. Закон збереження і перетворення механічної енергії стор. 214 - 219

§ 34. Момент сили. Умова рівноваги важеля стор. 220 - 227

§ 35. Рухомий і нерухомий блоки стор. 228 - 232

§ 36. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів стор. 233 - 237

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ Розділ 1 - Розділ 4

До Розділу 1 № 1 - 13

До Розділу 2 № 1 - 15

До Розділу 3 (Частина І. Сила. Види сил) № 1 - 16

До Розділу 3 (Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда) № 1 - 18

До Розділу 4 № 1 - 19

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ № 1 - 12

Популярні ГДЗ: