ГДЗ 7 клас Фізика В.Г. Бар'яхтяр, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова 2015 

ГДЗ Фізика 7 клас В.Г. Бар'яхтяр, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова (2015 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2015
  • Видавництво: Ранок, Харків

Розділ 1. Фізика як природнича наука

§ 1. Фізика - наука про природу

§ 2. Початкові відомості про будові речовин. Молекули. Атоми

§ 3. Наукові методи вичення природи

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичниз величин

§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювання

§ 6. Творці фізичної науки

Розділ 2. Механічний рух

§ 7. Механічний рух. Відносність руху

§ 8. Матеріальна точка. Траєкторія руху

§ 9. Рівномірний рух. Швидкість руху

§ 10. Графіки рівномірного руху

§ 11. Рівномірний прямолінійний рух

§ 12. Нерівномірний рух

§ 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

§ 14. Швидкість рівномірного руху по колу

§ 15. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Розділ 3. Взаємодія сил. Сила

§ 16.Явище інерції

§ 17.Інертність тіла

§ 18. Густина. Одиниці густини

§ 19. Учимося розв’язувати задачі

§ 20.Сила — міра взаємодії

§ 21.Деформація тіла. Види деформації

§ 22.Сила пружності. Закон Гука

§ 23. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

§ 24.Тертя. Сили тертя

§ 25.Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

§ 26.Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

§ 27.Гідростатичний тиск

§ 28.Атмосферний тиск і його вимірювання

§ 29.Сполучені посудини. Манометри

§ 30.Гідравлічні машини. Насоси

§ 31.Виштовхувальна сила в рідинах і газах

§ 32.Умови плавання тіл

§ 33. Судноплавство та повітроплавання

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 34.Механічна робота. Одиниці роботи

§ 35.Потужність

§ 36.Енергія. Потенціальна енергія тіла

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

До розділу 1 № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

До розділу 2 № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

До розділу 3 № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

До розділу 4 № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19

Популярні ГДЗ: