ГДЗ 7 клас Інформатика О.П. Казанцева, Стеценко І.В. 2020 

ГДЗ Інформатика 7 клас О.П. Казанцева, Стеценко І.В. (2020 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2020
  • Видавництво: Навчальна книга – Богдан

РОЗДІЛ 1. Служби Інтернету

§ 1. Поштові служби Інтернету завдання 1 - 6

§ 2. Створення електронної скриньки. Робота з електронною поштою завдання 1 - 6

§ 3. Адресна книга. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою завдання 1 - 6

§ 4. Практична робота №1. Електронне листування з використанням вебінтерфейсу. Вкладені файли

§ 5. Хмарні технології. Онлайнові перекладачі завдання 1 - 5

§ 6. Інтернет речей завдання 1 - 4

РОЗДІЛ 2. Опрацювання табличних даних

§ 7. Ознайомлення з електронними таблицями завдання 1 - 5

§ 8. Редагування електронних таблиць завдання 1 - 4

§ 9. Форматування електронних таблиць завдання 1 - 4

§ 10. Формати даних завдання 1 - 3

§ 11. Автозаповнення та автозавершення завдання 1 - 3

§ 12. Практична робота №2. «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора»

§ 13. Виконання обчислень завдання 1 - 4

§ 14. Практична робота №3. «Виконання обчислень»

§ 15. Вбудовані функції завдання 1 - 3

§ 16. Використання вбудованих функцій завдання 1 - 4

§ 17. Помилки у формулах завдання 1 - 2

§ 18. Практична робота №4. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці»

§ 19. Моделі. Етапи побудови моделей завдання 1 - 9

§ 20. Реалізація математичних моделей

РОЗДІЛ 3. Алгоритми та програми

§ 21. Повторення роботи в середовищі Scratch завдання 1 - 7

§ 22. Типи даних завдання 1 - 4

§ 23. Поняття величин. Константи та змінні завдання 1 - 5

§ 24. Присвоєння значень величинам завдання 1 - 7

§ 25. Практична робота №5. «Розв'язування задач на обчислення»

§ 26. Логічні величини. Вказівки розгалуження завдання 1 - 6

§ 27. Вкладені розгалуження завдання 1 - 3

§ 28. Практична робота №6. «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням»

§ 29. Поняття циклу. Цикл з лічильником завдання 1 - 4

§ 30. Цикли зумовами завдання 1 - 2

§ 31. Вкладені цикли

§ 32. Опис моделі у середовищі програмування завдання 1 - 3

Популярні ГДЗ: