ГДЗ 7 клас Історія України В.С. Власов, О.Є. Панарін, Ю.А. Топольницька 2020 

ГДЗ Історія України 7 клас В.С. Власов, О.Є. Панарін, Ю.А. Топольницька (2020 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2020
  • Видавництво: Літера ЛТД

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України стор. 7 - 39

§ 1. Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян стор. 7 - 12

§ 2. Господарство, суспільний устрій та вірування слов’ян стор. 13 - 21

§ 3. Утворення Русі-України стор. 21 - 29

§ 4. Правління князя Ігоря та княгині Ольги. Князь Святослав Хоробрий стор. 30 - 39

Розділ 2. Русь-Україна наприкінці X - у першій половині XI ст. стор. 40 - 71

§ 5. Київська держава за Володимира Великого стор. 40 - 47

§ 6. Русь-Україна за Ярослава Мудрого стор. 48 - 55

§ 7. Суспільне та господарське життя за доби розквіту Русі-України стор. 56 - 63

§ 8. Культура Київської держави доби розквіту стор. 64 - 69

Розділ 3. Русь-Україна у другій половині XI - першій половині XIII ст. стор. 72 - 107

§ 9. Київська держава за наступників Ярослава Мудрого стор. 72 - 79

§ 10. Русь-Україна за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича стор. 80 - 85

§ 11. Політичне і культурне життя Київського, Чернігівського й Переяславського князівств у другій половині XI - на початку XIII ст. стор. 86 - 94

§ 12. Галицьке та Волинське князівства у XII ст стор. 95 - 99

§ 13. Кочові народи степів України Х-ХІІІ ст. Крим у складі Візантії стор. 100 - 105

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) стор. 108 - 136

§ 14. Галицько-Волинська держава від створення до монгольської навали стор. 108 - 114

§ 15. Монгольська навала на Русь-Україну стор. 115 - 120

§ 16. Галицько-Волинська держава за Данила Романовича та його нащадків стор. 121 - 127

§ 17. Культура Галицько-Волинської держави стор. 128 - 134

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство стор. 137 - 176

§ 18. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського стор. 137 - 148

§ 19. Крим та українське Причорномор’я. Українські землі у складі Угорщини, Молдови та Московії стор. 149 - 157

§ 20. Суспільне та господарське життя на українських землях у XIV-XV ст стор. 158 - 165

§ 21. Розвиток культури на українських землях у XIV-XVI ст стор. 166 -172

Популярні ГДЗ: