ГДЗ 7 клас Хімія О.Г. Ярошенко 2015 

ГДЗ Хімія 7 клас О.Г. Ярошенко (2015 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 7 клас. Автори: О.Г. Ярошенко Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

Вступ

§ 1. Хімія - природнича наука

1 3

§ 2. Хімічний кабінет, правила поведінки

1 2 3 4 6 7

§ 3. Правила роботи з пробірками

8 9 10

§ 4. Практичне використання знань про обладнання

1 2 3 4

Висновки

Тема 1. Початкові хімічні поняття

§ 5. Фізичні тіла і речовини

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 6. Фізичні властивості речовин

1 2 3 4 5 6

§ 7. Як досліджують речовини

1 2 3

§ 8. Чисті речовини і суміші

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 9. Розділення неоднорідної суміші

1 2 3

§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 11. Маса атома

1 2 3 4 5 6 7

§ 12. Періодична система хімічних елементів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 13. Хімічні формули речовин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 14. Прості речовини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 15. Складні речовини

1 2 3 4

§ 16. Відносна молекулярна маса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 17. Валентність хімічних елементів

1 2 3 4 5 6

§ 18. Визначення валентності елементів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 19. Фізичні та хімічні явища

1 2 3

§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 2. Кисень

§ 21. Повітря, його склад і властивості

1 2

§ 22. Оксиген і кисень

1 2 3 4 5 6 7

§ 23. Закон збереження маси речовин

1 2 3 4 5 6 9

§ 24. Схема хімічної реакції

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 25. Добування та збирання кисню

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду

1

§ 27. Хімічні властивості кисню

1 2 3 4 5 7 8

§ 28. Окиснення. Горіння

1 2 3 4 5 6 7

§ 29. Колообіг оксигену в природі

1 2 3 4 5 7 8 9

§ 30. Проблема чистого повітря

1 2 3 4 7 8

Тема 3. Вода

§ 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі

1 2 3 6 7 8 9

§ 32. Розчин і його компоненти

1 2 3

§ 33. Кількісний склад розчину

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 34. Обчислення масової частки

1 2 3 4 5 6 7

§ 35. Виготовлення розчину

1 2

§ 36. Взаємодія води з оксидами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 37. Значення води та водних рощчинів у природі та житті людини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 38. Проблема чистої води

1 2 3 4 5 6 7