ГДЗ 7 клас Хімія О.В. Григорович 2015 

ГДЗ Хімія 7 клас О.В. Григорович (2015 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2015
  • Видавництво: Не вказано

Вступ

§ 1. Хімія - природнича наука

§ 2. Короткі відомості з історії хімії

§ 3. Робота в хімічній лабораторії

Тема 1. Початкові хімічні елементи

§ 4. Речовини та їхні фізичні властивості

§ 5. Чисті речовини та суміші

§ 6. Атоми. Молекули. Йони

§ 7. Хімічні елементи

§ 8. Періодична система хімічних елементів

§ 9. Хімічні формули речовин

§ 10. Відносна атомна маса

§ 11. Масова частка елемента в речовині

§ 12. Прості та складні речовини

§ 13. Валентність

§ 14. Фізичні та хімічні явища

Тема 2. Кисень

§ 15. Повітря. Оксиген. Кисень

§ 16. Рівняння хімічних реакцій

§ 17. Добування і зберінання кисню

§ 18. Хімічні властивості кисню

§ 19. Горіння й окиснення речовин у повітрі

§ 20. Застосування кисню

§ 21. Кругообіг Оксигену в природі

Тема 3. Вода

§ 22. Вода

§ 23. Розчини. Кількісний склад розчинів

§ 24. Взаємодія води з оксидами

§ 25. Проблема чистої води

Практичні роботи

Практична робота 1 № 1-4

1 2 3 4

Практична робота 2 № 1-3

1 2 3

Практична робота 3 № 1-3

1 2 3

Лабораторні роботи

Лабораторна робота 2 № 1-4

1 2 3 4

Лабораторна робота 3 № 1-3

1 2 3

Популярні ГДЗ: