ГДЗ 7 клас Українська мова А.А. Ворон, В.А. Солопенко 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: А.А. Ворон, В.А. Солопенко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов

5 6 7 11 12

Повторення вивченого

§ 2. Синтаксис і пунктуація. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях

§ 3. Морфологія та орфографія. Найскладніші орфограми

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Дієприкметник

§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Відмінювання дієприкметників

§ 5. Дієприкметниковий зворот

§ 6. Активні й пасивні дієприкметники. Творення і вживання активних дієприкметників

§ 7. Творення пасивних дієприкметників

§ 8. Букви н у дієприкметниках та нн у прикметниках

§ 9. Не з дієприкметниками

§ 10. Безособові дієслівні форми на но, -то

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Дієприслівник

§ 11. Дієприслівник як особлива форма дієслова

§ 12. Не з дієприслівниками

§ 13. Дієприслівниковий зворот

§ 14. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Прислівник

§ 15. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням

§ 16. Ступені порівняння прислівників

§ 17. Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках

§ 18. Букви н і нн у прислівниках

§ 19. Не, ні з прислівниками

§ 20. Букви и, і в кінці прислівників

§ 21. Дефіс у прислівниках

§ 22. Написання прислівників разом і окремо

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Прийменник

§ 23. Прийменник як частина мови

§ 24. Непохідні й похідні прийменники. Групи прийменників за будовою

§ 25. Написання похідних прийменників

§ 26. Деякі особливості вживання прийменників

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Сполучник

§ 27. Сполучник як частина мови

§ 28. Сурядні сполучники

§ 29. Підрядні сполучники

§ 30. Написання сполучників

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Частка

§ 31. Частка як частина мови. Розряди часток за значенням

§ 32. Правопис часток

§ 33. Не і ні з різними частинами мови

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Вигук

§ 34. Вигук як частина мови. Правопис вигуків

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Повторення вивченого

Самостійні частини мови

Службові частини мови і вигук