ГДЗ 7 клас Українська мова А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2007 рік) 

ГДЗ Українська мова 7 клас А.А. Ворон, В.А. Солопенко (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: А.А. Ворон, В.А. Солопенко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • § 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов

  5 6 7 11 12
 • Повторення вивченого

  • § 2. Синтаксис і пунктуація. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях

   15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30
  • § 3. Морфологія та орфографія. Найскладніші орфограми

   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 50
 • МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Дієприкметник

  • § 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Відмінювання дієприкметників

   55 57 58 59 60 62 64 65
  • § 5. Дієприкметниковий зворот

   67 68 69 70 71 72 73 74
  • § 6. Активні й пасивні дієприкметники. Творення і вживання активних дієприкметників

   78 82 83 84 85 86 87 88
  • § 7. Творення пасивних дієприкметників

   90 91 92 94
  • § 8. Букви н у дієприкметниках та нн у прикметниках

   97 99 100
  • § 9. Не з дієприкметниками

   106 107 108 109 110 114 116
  • § 10. Безособові дієслівні форми на но, -то

   120 121 122 124
 • МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Дієприслівник

  • § 11. Дієприслівник як особлива форма дієслова

   127 128 129 131
  • § 12. Не з дієприслівниками

   136 137 138
  • § 13. Дієприслівниковий зворот

   143 144 146 148
  • § 14. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

   155 158 159 161
 • МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ. Прислівник

  • § 15. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням

   166 167 171
  • § 16. Ступені порівняння прислівників

   176 177 178 180 181 183
  • § 17. Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках

   185 186 187 192 193
  • § 18. Букви н і нн у прислівниках

   197 199 200
  • § 19. Не, ні з прислівниками

   206 207 208 209 210 211
  • § 20. Букви и, і в кінці прислівників

   220 221 223
  • § 21. Дефіс у прислівниках

   227 229 230 231 232 233 234
  • § 22. Написання прислівників разом і окремо

   237 238 239 240 241 242 245 246 247 248
 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Прийменник

  • § 23. Прийменник як частина мови

   255 256 257 258
  • § 24. Непохідні й похідні прийменники. Групи прийменників за будовою

   264 265 266 268
  • § 25. Написання похідних прийменників

   275 276 277 278
  • § 26. Деякі особливості вживання прийменників

   282 284 285 286 287 288 296
 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Сполучник

 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Частка

 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Вигук

  • § 34. Вигук як частина мови. Правопис вигуків

   379 380 381 382 383 384
 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Повторення вивченого