ГДЗ 7 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

§ 1. Мова - скарбниця духовності народу

2 3 12

§ 2. Розділові знаки в реченні

§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова

§ 5. Неозначена форма та особові форми дієслова

§ 6. Види дієслова

§ 7. Часи дієслова

§ 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін

§ 9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення

§ 10. Творення способових форм дієслова

§ 11. Безособові дієслова

§ 12. Творення дієслів

§ 13. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся, в кінці дієслів

§ 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу

§ 15. Дієприкметник як особлива форма дієслова

§ 16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів

§ 17. Дієприкмеиниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

§ 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то

§ 19. Правопис дієприкметників. Уживання -н у дієприкметниках та -нн у прикметниках дієприкметникового походження

§ 20. Не з дієприкметниками

§ 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова

§ 22. Дієприслівники доконаного та недокононого видів, їх творення

§ 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

§ 24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками

§ 25. Прислівник, як частина мови

§ 26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників

§ 27. Ступені порівняння прислівників

§ 28. Правопис прислівників

§ 29. Написання не і ні з прислівниками

§ 30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових словосполучень

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 31. Прийменник як службова частина мови

§ 32. Вживання і правопис прийменників

§ 33. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності

§ 34. Сполучники підрядності

§ 35. Правопис сполучників

§ 36. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням

§ 37. Правопис часток

§ 38. Не і ні з різними частинами мови

§ 39. Вигук як особлива частина мови

§ 40. Правопис вигуків