ГДЗ 7 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко (2007 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2007
  • Видавництво: Освіта, Київ

ВСТУП № 2-42

§ 1. Мова - скарбниця духовності народу № 2-12

2 3 12

§ 2. Розділові знаки в реченні № 17-26

§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм № 29-42

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 53-361

§ 4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова № 53-59

§ 5. Неозначена форма та особові форми дієслова № 62-68

§ 6. Види дієслова № 70-80

§ 7. Часи дієслова № 81-90

§ 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін № 94-106

§ 9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення № 112-133

§ 10. Творення способових форм дієслова № 134-141

§ 11. Безособові дієслова № 146-150

§ 12. Творення дієслів № 152-158

§ 13. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся, в кінці дієслів № 161-162

§ 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу № 166-174

§ 15. Дієприкметник як особлива форма дієслова № 177-180

§ 16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів № 184-195

§ 17. Дієприкмеиниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів № 196-202

§ 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то № 206-212

§ 19. Правопис дієприкметників. Уживання -н у дієприкметниках та -нн у прикметниках дієприкметникового походження № 215-227

§ 20. Не з дієприкметниками № 229-241

§ 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова № 244-245

§ 22. Дієприслівники доконаного та недокононого видів, їх творення № 247-254

§ 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові № 256-259

§ 24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками № 264-273

§ 25. Прислівник, як частина мови № 274-281

§ 26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників № 283-291

§ 27. Ступені порівняння прислівників № 297-305

§ 28. Правопис прислівників № 312-325

§ 29. Написання не і ні з прислівниками № 326-336

§ 30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових словосполучень № 337-361

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ № 362-519

§ 31. Прийменник як службова частина мови № 362-376

§ 32. Вживання і правопис прийменників № 384-402

§ 33. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності № 405-412

§ 34. Сполучники підрядності № 414-418

§ 35. Правопис сполучників № 428-439

§ 36. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням № 443-444

§ 37. Правопис часток № 448-458

§ 38. Не і ні з різними частинами мови № 461-478

§ 39. Вигук як особлива частина мови № 479-490

§ 40. Правопис вигуків № 500-519

Популярні ГДЗ: