ГДЗ 7 клас Українська мова М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко (2007 рік) 

ГДЗ Українська мова 7 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • § 1. Мова - скарбниця духовності народу

   2 3 12
  • § 2. Розділові знаки в реченні

   17 18 19 21 23 24 25 26
  • § 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

   29 30 31 32 33 34 37 38 40 41 42
 • МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

  • § 4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова

   53 55 56 57 58 59
  • § 5. Неозначена форма та особові форми дієслова

   62 64 65 67 68
  • § 6. Види дієслова

   70 71 73 74 75 76 77 78 80
  • § 7. Часи дієслова

   81 82 83 86 87 88 90
  • § 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін

   94 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106
  • § 9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення

   112 113 114 117 120 123 124 126 127 128 130 131 133
  • § 10. Творення способових форм дієслова

   134 135 136 139 140 141
  • § 11. Безособові дієслова

   146 147 150
  • § 12. Творення дієслів

   152 155 158
  • § 13. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся, в кінці дієслів

   161 162
  • § 14. Букви е, и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу

   166 167 168 169 170 171 174
  • § 15. Дієприкметник як особлива форма дієслова

   177 178 179 180
  • § 16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів

   184 187 188 190 193 195
  • § 17. Дієприкмеиниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

   196 199 202
  • § 18. Безособові дієслівні форми на -но, -то

   206 208 212
  • § 19. Правопис дієприкметників. Уживання -н у дієприкметниках та -нн у прикметниках дієприкметникового походження

   215 216 217 220 221 223 225 227
  • § 20. Не з дієприкметниками

   229 231 233 236 241
  • § 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова

   244 245
  • § 22. Дієприслівники доконаного та недокононого видів, їх творення

   247 249 250 251 252 254
  • § 23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

   256 257 259
  • § 24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками

   264 265 266 267 268 273
  • § 25. Прислівник, як частина мови

   274 275 276 277 279 280 281
  • § 26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників

   283 284 285 286 287 288 289 290 291
  • § 27. Ступені порівняння прислівників

   297 298 299 300 301 302 304 305
  • § 28. Правопис прислівників

   312 313 315 316 317 318 319 321 322 323 324 325
  • § 29. Написання не і ні з прислівниками

   326 327 328 329 330 332 336
  • § 30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових словосполучень

   337 338 339 340 341 343 344 345 347 348 349 350 351 352 353 354 355 357 359 361
 • СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ