ГДЗ 7 клас Українська мова Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Вступ

§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов

6 8 9

§ 2. Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник

§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова

§ 5. Відмінювання дієприкметників

§ 6. Дієприкметниковий зворот

§ 8. Активні і пасивні дієприкметники

§ 9. Буква н у дієприкметниках

§ 10. Твір-опис зовнішності людини

112

§ 11. Не з дієприкметниками

§ 12. Безособові дієслівні форми на о, -то

§ 13. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприкметник

Дієприслівник

§ 15. Дієприслівник як особлива форма дієслова

174

§ 16. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками

§ 17. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

§ 18. Докладний переказ розповідного тексту з описом процесу праці

198

§ 19. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник

Прислівник

§ 20. Прислівник як частина мови

§ 22. Ступені порівняння прислівників

§ 24. Способи творення прислівників

§ 25. Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках

§ 26. Не і ні з прислівниками

§ 28. Букви и та і в кінці прислівників

§ 29. Дефіс у прислівниках

§ 31. Написання прислівників разом та окремо

§ 32. Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник

Службові частини мови. Прийменник

§ 34. Прийменник як частина мови

§ 35. Непохідні й похідні прийменники

§ 36. Написання прийменників

§ 38. Узагальнення й систематизація вивченого про прийменник

Сполучник

§ 40. Сполучник як службова частина мови

398

§ 42. Вживання сполучників у простому й складному реченнях

417

§ 43. Написання сполучників разом та окремо

420

Частка

§ 45. Частка як службова частина мови

436

§ 46. Написання часток бо, но, то, от, таки

443

§ 47. Частки не і ні з різними частинами мови

§ 48. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови

454

Вигук

§ 50. Вигук як частина мови

468

§ 51. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії