ГДЗ 7 клас Українська мова Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк (2007 рік) 

ГДЗ Українська мова 7 клас Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • Вступ

  • § 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов

   6 8 9
  • § 2. Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі

   10 12 14 16 18 20 22 23 25 27 29
 • Морфологія. Орфографія. Дієприкметник

  • § 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова

   34 35 36 37 38
  • § 5. Відмінювання дієприкметників

   41 42 43 45
  • § 6. Дієприкметниковий зворот

   49 51 52 53 54
  • § 8. Активні і пасивні дієприкметники

   61 64 66 67 68 70 71 72 74 76 77 78 81 82 83 86 87 88 89 94 96
  • § 9. Буква н у дієприкметниках

   98 99 103 104
  • § 10. Твір-опис зовнішності людини

   112
  • § 11. Не з дієприкметниками

   117 119 120 123
  • § 12. Безособові дієслівні форми на о, -то

   130 131 134
  • § 13. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприкметник

   145 146 148 158 159
 • Дієприслівник

  • § 15. Дієприслівник як особлива форма дієслова

   174
  • § 16. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками

   179 181 182
  • § 17. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

   186 190 192
  • § 18. Докладний переказ розповідного тексту з описом процесу праці

   198
  • § 19. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник

   202 203
 • Прислівник

  • § 20. Прислівник як частина мови

   218 219
  • § 22. Ступені порівняння прислівників

   234 235 238 242 243
  • § 24. Способи творення прислівників

   250 252 258
  • § 25. Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках

   265 267
  • § 26. Не і ні з прислівниками

   269 279
  • § 28. Букви и та і в кінці прислівників

   285 289
  • § 29. Дефіс у прислівниках

   295 296 299
  • § 31. Написання прислівників разом та окремо

   306 309
  • § 32. Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник

   311 319
 • Службові частини мови. Прийменник

  • § 34. Прийменник як частина мови

   323 329 331
  • § 35. Непохідні й похідні прийменники

   338 340 343
  • § 36. Написання прийменників

   346 351
  • § 38. Узагальнення й систематизація вивченого про прийменник

   379 380 381 383
 • Сполучник

  • § 40. Сполучник як службова частина мови

   398
  • § 42. Вживання сполучників у простому й складному реченнях

   417
  • § 43. Написання сполучників разом та окремо

   420
 • Частка

  • § 45. Частка як службова частина мови

   436
  • § 46. Написання часток бо, но, то, от, таки

   443
  • § 47. Частки не і ні з різними частинами мови

   447 448
  • § 48. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови

   454
 • Вигук

  • § 50. Вигук як частина мови

   468
  • § 51. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії

   473 476 479 487 494 495