ГДЗ 7 клас Українська мова Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк (2007 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2007
  • Видавництво: Освіта, Київ

Вступ № 6-29

§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов № 6-9

6 8 9

§ 2. Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі № 10-29

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник № 34-159

§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова № 34-38

§ 5. Відмінювання дієприкметників № 41-45

§ 6. Дієприкметниковий зворот № 49-54

§ 8. Активні і пасивні дієприкметники № 61-96

§ 9. Буква н у дієприкметниках № 98-104

§ 10. Твір-опис зовнішності людини № 112

112

§ 11. Не з дієприкметниками № 117-123

§ 12. Безособові дієслівні форми на о, -то № 130-134

§ 13. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприкметник № 145-159

Дієприслівник № 174-203

§ 15. Дієприслівник як особлива форма дієслова № 174

174

§ 16. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками № 179-182

§ 17. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення № 186-192

§ 18. Докладний переказ розповідного тексту з описом процесу праці № 198

198

§ 19. Узагальнення й систематизація вивченого про дієприслівник № 202-203

Прислівник № 218-319

§ 20. Прислівник як частина мови № 218-219

§ 22. Ступені порівняння прислівників № 234-243

§ 24. Способи творення прислівників № 250-258

§ 25. Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках № 265-267

§ 26. Не і ні з прислівниками № 269-279

§ 28. Букви и та і в кінці прислівників № 285-289

§ 29. Дефіс у прислівниках № 295-299

§ 31. Написання прислівників разом та окремо № 306-309

§ 32. Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник № 311-319

Службові частини мови. Прийменник № 323-383

§ 34. Прийменник як частина мови № 323-331

§ 35. Непохідні й похідні прийменники № 338-343

§ 36. Написання прийменників № 346-351

§ 38. Узагальнення й систематизація вивченого про прийменник № 379-383

Сполучник № 398-420

§ 40. Сполучник як службова частина мови № 398

398

§ 42. Вживання сполучників у простому й складному реченнях № 417

417

§ 43. Написання сполучників разом та окремо № 420

420

Частка № 436-454

§ 45. Частка як службова частина мови № 436

436

§ 46. Написання часток бо, но, то, от, таки № 443

443

§ 47. Частки не і ні з різними частинами мови № 447-448

§ 48. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови № 454

454

Вигук № 468-495

§ 50. Вигук як частина мови № 468

468

§ 51. Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії № 473-495

Популярні ГДЗ: