ГДЗ 7 клас Українська мова О.П. Глазова 2020 

ГДЗ Українська мова 7 клас О.П. Глазова (2020 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2020
  • Видавництво: Освіта, Київ

ВСТУП № 1-14

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 15-67

2. Розділові знаки № 15-53

3. Вивчені частини мови № 54-67

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ № 68-507

4. Дієслово. - 7. Часи дієслова № 68-108

8. Теперішній час - 11. Способи дієслів № 109-146

12. Творення дієслів - 16. Не з дієсловами № 147-187

17. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 188-195

18. Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами № 196-214

19. Відмінювання дієприкметників № 215-219

20. Активні і пасивні дієприкметники, творення їх № 220-241

21. Безособові дієслівні форми на -но, -то № 242-253

22. Правопис н у дієприкметниках і нн у прикметниках дієприкметникового походження № 254-259

23. Не з дієприкметниками № 260-270

24. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 271-279

25. Дієприслівниковий зворот № 280-291

26. Коми при одиничному дієприслівнику № 292-300

27. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, творення їх № 301-310

28. Не з дієприслівниками № 311-318

29. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 319-328

30. Способи творення прислівників № 329-342

31. Ступені порівняння прислівників № 343-360

32. Правопис прислівників № 361-412

33. Прийменник як службова частина мови № 413-436

34. Сполучник як службова частина мови № 437-459

35. Частка як службова частина мови № 460-478

36. Правопис не і ні з різними частинами мови № 479-495

37. Вигук як особлива частина мови № 496-507

Узагальнення і систематизація вивченого № 508-527

38. Частини мови, правопис їх і використання в мовленні № 508-527

Популярні ГДЗ: