ГДЗ 7 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2007 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2007
  • Видавництво: Не вказано

ВСТУП № 2

Мова - скарбниця духовності народу № 2

2

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО № 16-54

§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях № 16-41

§ 2. Частини мови № 43-47

43 45 47

§ 3. Вивчені групи орфограм № 50-54

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСПЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ № 63-439

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 63-72

§ 5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова № 76-84

§ 6. Не з дієсловами № 93-98

§ 7. Вид дієслова № 101-106

§ 8. Перехідні та неперехідні дієслова № 107-111

§ 9. Особа дієслова. Безособові дієслова № 116-124

§ 10. Часи дієслова № 128-134

§ 11. Теперішній час № 136-145

§ 12. Минулий час № 150-157

§ 13. Майбутній час № 159-165

§ 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) № 171-174

§ 15. Творення дієслів умовного способу № 176-181

§ 16. Творення дієслів наказового способу № 184-187

§ 17. Способи творення дієслів № 193-195

§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 200-202

§ 19. Дієприкметниковий зворот № 210-217

§ 20. Відмінювання дієприкметників № 223-226

§ 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників № 230-245

§ 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то № 251-256

§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники № 266

266

§ 24. H у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження № 271-274

§ 25. Не з дієприкметниками № 277-285

§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 289-293

§ 27. Дієприслівниковий зворот № 296-315

§ 28. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду № 319-326

§ 29. Не з дієприслівниками № 330-335

§ 30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 343-348

§ 31. Ступені порівняння прислівників № 355-372

§ 32. Способи творення прислівників № 376-384

§ 33. Правопис прислівників № 390-439

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ № 444-555

§ 34. Прийменник як службова частина мови № 444-465

§ 35. Сполучник як службова частина мови № 470-485

§ 36. Правопис сполучників № 488-494

§ 37. Частка як службова частина мови № 501-505

§ 38. Правопис часток № 511-515

§ 39. Не і ні з різними частинами мови № 521-537

§ 40. Вигук як особлива частина мови № 544-555

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ № 557-573

Популярні ГДЗ: