ГДЗ 7 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

Мова - скарбниця духовності народу

2

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

§ 2. Частини мови

43 45 47

§ 3. Вивчені групи орфограм

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСПЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова

§ 6. Не з дієсловами

§ 7. Вид дієслова

§ 8. Перехідні та неперехідні дієслова

§ 9. Особа дієслова. Безособові дієслова

§ 10. Часи дієслова

§ 11. Теперішній час

§ 12. Минулий час

§ 13. Майбутній час

§ 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

§ 15. Творення дієслів умовного способу

§ 16. Творення дієслів наказового способу

§ 17. Способи творення дієслів

§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 19. Дієприкметниковий зворот

§ 20. Відмінювання дієприкметників

§ 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників

§ 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то

§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

266

§ 24. H у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

§ 25. Не з дієприкметниками

§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 27. Дієприслівниковий зворот

§ 28. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

§ 29. Не з дієприслівниками

§ 30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 31. Ступені порівняння прислівників

§ 32. Способи творення прислівників

§ 33. Правопис прислівників

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 34. Прийменник як службова частина мови

§ 35. Сполучник як службова частина мови

§ 36. Правопис сполучників

§ 37. Частка як службова частина мови

§ 38. Правопис часток

§ 39. Не і ні з різними частинами мови

§ 40. Вигук як особлива частина мови

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ