ГДЗ 7 клас Українська мова О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2007 рік) 

ГДЗ Українська мова 7 клас О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • Мова - скарбниця духовності народу

   2
 • ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  • § 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

   16 17 18 20 22 24 25 26 29 30 31 36 37 39 41
  • § 2. Частини мови

   43 45 47
  • § 3. Вивчені групи орфограм

   50 51 53 54
 • МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСПЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

  • § 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

   63 66 67 68 69 71 72
  • § 5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова

   76 77 78 79 80 81 82 84
  • § 6. Не з дієсловами

   93 94 95 96 97 98
  • § 7. Вид дієслова

   101 102 103 104 106
  • § 8. Перехідні та неперехідні дієслова

   107 108 109 110 111
  • § 9. Особа дієслова. Безособові дієслова

   116 117 120 122 123 124
  • § 10. Часи дієслова

   128 129 130 131 134
  • § 11. Теперішній час

   136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
  • § 12. Минулий час

   150 151 153 156 157
  • § 13. Майбутній час

   159 162 163 164 165
  • § 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

   171 174
  • § 15. Творення дієслів умовного способу

   176 179 180 181
  • § 16. Творення дієслів наказового способу

   184 186 187
  • § 17. Способи творення дієслів

   193 195
  • § 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

   200 202
  • § 19. Дієприкметниковий зворот

   210 211 213 215 216 217
  • § 20. Відмінювання дієприкметників

   223 225 226
  • § 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників

   230 231 234 236 237 238 239 240 241 242 244 245
  • § 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то

   251 252 253 254 256
  • § 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

   266
  • § 24. H у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

   271 273 274
  • § 25. Не з дієприкметниками

   277 278 279 280 282 283 284 285
  • § 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

   289 293
  • § 27. Дієприслівниковий зворот

   296 297 300 301 302 305 306 310 313 315
  • § 28. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

   319 320 321 322 323 325 326
  • § 29. Не з дієприслівниками

   330 331 333 334 335
  • § 30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

   343 348
  • § 31. Ступені порівняння прислівників

   355 356 358 359 360 362 363 364 368 369 372
  • § 32. Способи творення прислівників

   376 379 381 383 384
  • § 33. Правопис прислівників

   390 391 392 393 394 395 396 397 398 407 408 410 411 413 414 415 416 417 418 420 423 424 425 428 429 431 432 433 434 435 437 439
 • МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

 • УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

  557 558 559 561 562 563 564 565 567 568 571 573