ГДЗ 7 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2007 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2007
  • Видавництво: Грамота, Київ

§ 1. Мова - скарбниця духовності народу № 3-11

3 5 7 11

Повторення вивченого № 13-37

§ 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях № 13-19

§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм № 22-37

Морфологія. Дієслово № 39-118

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 39-43

39 40 43

§ 5. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення) № 48-50

48 49 50

§ 6. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова № 54-59

§ 7. Доконаний і недоконаний вид дієслова № 62-63

62 63

§ 8. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час № 67-70

67 68 70

§ 9. Дієслова І та II дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу № 73-74

73 74

§ 10. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу № 84-92

§ 11. Безособові дієслова № 95-98

95 97 98

§ 12. Способи творення дієслів № 101-108

§ 13. Не з дієсловами (повторення) № 111-118

Морфологія. Дієприкметник (форма дієслова) № 120-161

§ 14. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 120-126

§ 15. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу № 128-132

§ 16. Дієприкметниковий зворот № 135-139

§ 17. Безособові дієслівні форми на -но, -то № 141-145

§ 18. Написання -н- у дієприкметниках і -нн- у прикметниках дієприкметникового походження № 147-153

§ 19. Не з дієприкметниками № 156-161

Морфологія. Дієприслівник (форма дієслова) № 164-195

§ 20. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 164-166

§ 21. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення № 169-174

§ 22. Дієприслівниковий зворот № 176-181

§ 23. Не з дієприслівниками № 182-195

Морфологія. Прислівник № 197-254

§ 24. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль № 197-202

§ 25. Розряди прислівників (практично) № 204-208

§ 26. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення № 211-214

§ 27. Букви -н- та -нн- у прислівниках № 219-222

§ 28. Не і ні з прислівниками № 223-226

§ 29. И та і в кінці прислівників № 229-232

§ 30. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників № 235-237

§ 31. Написання прислівників разом і через дефіс № 238-245

§ 32. Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день і подібних № 248-254

Морфологія. Прийменник № 258-276

§ 33. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні № 258-261

§ 34. Непохідні й похідні прийменники № 263-266

§ 35. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс № 267-276

Морфологія. Сполучннк № 278-305

§ 36. Сполучник як службова частина мови № 278-282

§ 37. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності и підрядності № 284-289

§ 38. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо № 293-305

Морфологія. Частка № 309-330

§ 39. Частка як службова частина мови № 309

309

§ 40. Розряди часток за значенням № 312-315

§ 41. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -таки № 321

321

§ 42. Не та ні з різними частинами мови № 324-330

Морфологія. Вигук № 335-362

§ 43. Вигук як особлива частина мови № 335-337

§ 44. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках № 340-347

§ 45. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мові № 349-362

Зв’язна мова (мовлення) № 364-448

§ 46. Повторення вивченого про текст № 364-369

§ 47. Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль № 370-377

§ 48. Складний план власного висловлювання № 380-384

§ 49. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання № 385-387

§ 50. Опис зовнішності людини № 392-394

§ 51. Опис процесу праці № 396-397

§ 52. Роздум дискусійного характеру № 400

400

§ 53. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини № 401-403

§ 54. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю № 404-405

§ 55. Усний стислий переказ тексту наукового стилю № 406

406

§ 56. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини № 409

409

§ 57. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі № 410-411

§ 58. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (художній стиль) № 412-413

§ 59. Діалог дискусійного характеру № 415-419

§ 60. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі № 422-426

§ 61. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням (науковий стиль) № 427-430

§ 62. Усний твір-роздум дискусійного характеру (публіцистичний стиль) № 432-434

§ 63. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною (художній стиль) № 436-438

§ 64. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням (художній стиль) № 439

439

§ 65. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом № 442

442

§ 66. Замітка дискусійного характеру в газету (публіцистичний стиль) № 446-448

Популярні ГДЗ: