ГДЗ 7 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2007 

ГДЗ Українська мова 7 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2007 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 7 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. Мова - скарбниця духовності народу

3 5 7 11

Повторення вивченого

§ 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

Морфологія. Дієслово

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

39 40 43

§ 5. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)

48 49 50

§ 6. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова

§ 7. Доконаний і недоконаний вид дієслова

62 63

§ 8. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час

67 68 70

§ 9. Дієслова І та II дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу

73 74

§ 10. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу

§ 11. Безособові дієслова

95 97 98

§ 12. Способи творення дієслів

§ 13. Не з дієсловами (повторення)

Морфологія. Дієприкметник (форма дієслова)

§ 14. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 15. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу

§ 16. Дієприкметниковий зворот

§ 17. Безособові дієслівні форми на -но, -то

§ 18. Написання -н- у дієприкметниках і -нн- у прикметниках дієприкметникового походження

§ 19. Не з дієприкметниками

Морфологія. Дієприслівник (форма дієслова)

§ 20. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 21. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

§ 22. Дієприслівниковий зворот

§ 23. Не з дієприслівниками

Морфологія. Прислівник

§ 24. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

§ 25. Розряди прислівників (практично)

§ 26. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення

§ 27. Букви -н- та -нн- у прислівниках

§ 28. Не і ні з прислівниками

§ 29. И та і в кінці прислівників

§ 30. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

§ 31. Написання прислівників разом і через дефіс

§ 32. Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день і подібних

Морфологія. Прийменник

§ 33. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні

§ 34. Непохідні й похідні прийменники

§ 35. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

Морфологія. Сполучннк

§ 36. Сполучник як службова частина мови

§ 37. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності и підрядності

§ 38. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо

Морфологія. Частка

§ 39. Частка як службова частина мови

309

§ 40. Розряди часток за значенням

§ 41. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -таки

321

§ 42. Не та ні з різними частинами мови

Морфологія. Вигук

§ 43. Вигук як особлива частина мови

§ 44. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

§ 45. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мові

Зв’язна мова (мовлення)

§ 46. Повторення вивченого про текст

§ 47. Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль

§ 48. Складний план власного висловлювання

§ 49. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання

§ 50. Опис зовнішності людини

§ 51. Опис процесу праці

§ 52. Роздум дискусійного характеру

400

§ 53. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини

§ 54. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

§ 55. Усний стислий переказ тексту наукового стилю

406

§ 56. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини

409

§ 57. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

§ 58. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (художній стиль)

§ 59. Діалог дискусійного характеру

§ 60. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі

§ 61. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням (науковий стиль)

§ 62. Усний твір-роздум дискусійного характеру (публіцистичний стиль)

§ 63. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною (художній стиль)

§ 64. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням (художній стиль)

439

§ 65. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом

442

§ 66. Замітка дискусійного характеру в газету (публіцистичний стиль)