ГДЗ 8 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір 2016 Поглиблений рівень вивчення

ГДЗ Алгебра 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір (2016 рік) Поглиблений рівень вивчення
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Поглиблений рівень вивчення

§ 1. Повторення та систематизація з курсу алгебри 7 класу

1. Лінійне рівняння з однією змінною. Цілі вирази № 1-84

2. Функції. Графік функції № 1-41

3. Рівняння з двома змінними № 1-29

§ 2. Множини та операції над ними

4. Множина та її елементи № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5. Підмножина. операції над множинами № 1-36

6. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідальність № 1-22

7. Нескінченні множини. Зліченні множини № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 3. Основи теорії подільності

8. Подільність націло та її властивості № 1-43

9. Ділення з остачею № 1-50

10. Найбільший спільний дільник № 1-27

11. Ознаки подільності № 1-30

12. Прості та складні числа № 1-44

§ 4. Раціональні вирази

13. Формули розкладання на множники виразів № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14. Раціональні дроби № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15. Основна властивість раціонального дробу № 1-42

16. Додавання і віднімання раціональних дробів № 1-27

17. Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками № 1-45

18. Множення і ділення раціональних дробів № 4-31

19. Тотожні перетворення раціональних виразів № 1-24

20. Рівносильні рівняння № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21. Раціональні рівняння з параметрами № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Степінь із цілими від'ємним показником № 1-36

23. Властивості степеня із цілим показником № 1-31

24. Функція та їх графік № 1-42

§ 5. Нерівності

25. Числові нерівності та їх властивості № 1-30

26. Додавання і множення числових нерівностей № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27. Нерівності з однією змінною № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28. Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною № 1-39

29. Системи та сукупності лінійних нерівностей № 1-51

30. Рівняння та нерівності, які містять знак модуля № 1-32

§ 6. Квадратні корені. Дійсні числа

31. Функцшя у=х та її графік № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

32. Квадратні корені № 1-53

33. Множина дійсних чисел № 1-27

34. Властивості арифметичного квадратного кореня № 1-43

35. Тотожні перетворення виразів № 1-58

36. Функція та її графік № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 7. Квадратні рівняння

37. Квадратні рівняння № 1-31

38. Формула коренів квадратного рівняння № 1-48

39. Теорема Вієта № 1-42

40. Квадратний тричлен № 1-24

41. Розв'язуваннч рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

42. Розв'язуваннч рівнянь методом заміни змінної № 1-28

43. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій № 1-30

44. Ділення многочленів № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

45. Корені многочлена № 1-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46. Ціле раціональне рівняння № 1-4

1 3 4

Популярні ГДЗ: