ГДЗ 8 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір 2016 Поглиблений рівень вивчення

ГДЗ Алгебра 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір (2016 рік) Поглиблений рівень вивчення

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 8 клас. Автори: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. Повторення та систематизація з курсу алгебри 7 класу

1. Лінійне рівняння з однією змінною. Цілі вирази

2. Функції. Графік функції

3. Рівняння з двома змінними

§ 2. Множини та операції над ними

4. Множина та її елементи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5. Підмножина. операції над множинами

6. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідальність

7. Нескінченні множини. Зліченні множини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 3. Основи теорії подільності

8. Подільність націло та її властивості

9. Ділення з остачею

10. Найбільший спільний дільник

11. Ознаки подільності

12. Прості та складні числа

§ 4. Раціональні вирази

13. Формули розкладання на множники виразів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14. Раціональні дроби

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15. Основна властивість раціонального дробу

16. Додавання і віднімання раціональних дробів

17. Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

18. Множення і ділення раціональних дробів

19. Тотожні перетворення раціональних виразів

20. Рівносильні рівняння

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21. Раціональні рівняння з параметрами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Степінь із цілими від'ємним показником

23. Властивості степеня із цілим показником

24. Функція та їх графік

§ 5. Нерівності

25. Числові нерівності та їх властивості

26. Додавання і множення числових нерівностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27. Нерівності з однією змінною

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28. Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною

29. Системи та сукупності лінійних нерівностей

30. Рівняння та нерівності, які містять знак модуля

§ 6. Квадратні корені. Дійсні числа

31. Функцшя у=х та її графік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

32. Квадратні корені

33. Множина дійсних чисел

34. Властивості арифметичного квадратного кореня

35. Тотожні перетворення виразів

36. Функція та її графік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 7. Квадратні рівняння

37. Квадратні рівняння

38. Формула коренів квадратного рівняння

39. Теорема Вієта

40. Квадратний тричлен

41. Розв'язуваннч рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

42. Розв'язуваннч рівнянь методом заміни змінної

43. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій

44. Ділення многочленів

1 2 3 4 5 6 7 8

45. Корені многочлена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46. Ціле раціональне рівняння

1 3 4