ГДЗ 8 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір 2021 Поглиблений рівень вивчення

ГДЗ Алгебра 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір (2021 рік) Поглиблений рівень вивчення
  • Автори:
  • Рік видання: 2021
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Поглиблений рівень вивчення

§ 1. Повторення та систематизація з курсу алгебри 7 класу № 1.1 - 3.29

1. Лінійне рівняння з однією змінною. Цілі вирази № 1.1 - 1.84

2. Функції. Графік функції № 2.1 - 2.41

3. Рівняння з двома змінними № 3.1 - 3.29

§ 2. Множини та операції над ними № 4.1 - 7.18

4. Множина та її елементи № 4.1 - 4.19

5. Підмножина. операції над множинами № 5.1 - 5.36

6. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідальність № 6.1 - 6.22

7. Нескінченні множини. Зліченні множини № 7.1 - 7.18

§ 3. Основи теорії подільності № 8.1 - 12.44

8. Подільність націло та її властивості № 8.1 - 8.43

9. Ділення з остачею № 9.1 - 9.50

10. Найбільший спільний дільник № 10.1 - 10.27

11. Ознаки подільності № 11.1 - 11.30

12. Прості та складні числа № 12.1 - 12.44

§ 4. Раціональні вирази № 13.1 - 24.42

13. Формули розкладання на множники виразів № 13.1 - 13.14

14. Раціональні дроби № 14.1 - 14.14

15. Основна властивість раціонального дробу № 15.1 - 15.42

16. Додавання і віднімання раціональних дробів № 16.1 - 16.27

17. Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками № 17.1 - 17.45

18. Множення і ділення раціональних дробів № 18.1 - 18.31

19. Тотожні перетворення раціональних виразів № 19.1 - 19.24

20. Рівносильні рівняння № 20.1 - 20.18

21. Раціональні рівняння з параметрами № 21.1 - 21.10

22. Степінь із цілими від'ємним показником № 22.1 - 22.36

23. Властивості степеня із цілим показником № 23.1 - 23.31

24. Функція та їх графік № 24.1 - 24.42

§ 5. Нерівності № 25.30 - 30.32

25. Числові нерівності та їх властивості № 25.1 - 25.30

26. Додавання і множення числових нерівностей № 26.1 - 26.18

27. Нерівності з однією змінною № 27.1 - 27.10

28. Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною № 28.1 - 28.39

29. Системи та сукупності лінійних нерівностей № 29.1 - 29.51

30. Рівняння та нерівності, які містять знак модуля № 30.1 - 30.32

§ 6. Квадратні корені. Дійсні числа № 31.1 - 36.20

31. Функцшя у=х та її графік № 31.1 - 31.21

32. Квадратні корені № 32.1 - 32.53

33. Множина дійсних чисел № 33.1 - 33.27

34. Властивості арифметичного квадратного кореня № 34.1 - 34.43

35. Тотожні перетворення виразів № 35.1 - 35.58

36. Функція та її графік № 36.1 - 36.20

§ 7. Квадратні рівняння № 37.1 - 46.4

37. Квадратні рівняння № 37.1 - 37.31

38. Формула коренів квадратного рівняння № 38.1 - 38.48

39. Теорема Вієта № 39.1 - 39.42

40. Квадратний тричлен № 40.1 - 40.24

41. Розв'язуваннч рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь № 41.1 - 41.19

42. Розв'язуваннч рівнянь методом заміни змінної № 42.1 - 42.28

43. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій № 43.1 - 43.30

44. Ділення многочленів № 44.1 - 44.8

45. Корені многочлена № 45.1 - 45.17

46. Ціле раціональне рівняння № 46.1 - 46.4

Популярні ГДЗ: