ГДЗ 8 клас Алгебра Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць 2016 

ГДЗ Алгебра 8 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць (2016 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2016
  • Видавництво: Оріон, Київ

РОЗДІЛ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ № 1-430

§ 1. Раціональні вирази. Види раціональних виразів № 1-43

§ 2. Раціональний дріб. Основна властивість раціонального дробу № 44-72

§ 3. Зведення раціональних дробів до спільного знаменника № 73-95

§ 4. Додавання і віднімання раціональних дробів № 96-138

§ 5. Множення раціональних дробів № 139-166

§ 6. Ділення раціональних дробів № 167-193

§ 7. Раціональні рівняння № 194-226

§ 8. Що таке степінь із цілим показником № 227-269

§ 9. Властивості степенів із цілими показниками № 270-333

§ 10. Перетворення раціональних виразів № 334-384

§ 11. Функція у = k/x № 385-430

Тестове завдання 1 № 1-5

1 2 3 4 5

Тестове завдання 2 № 1-5

1 2 3 4 5

Тестове завдання 3 № 1-5

1 2 3 4 5

РОЗДІЛ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА № 431-697

§ 12. Функція у = х2 № 431-462

§ 13. Арифметичний квадратний корінь № 463-545

§ 14. Множина та її елементи. Числові множини № 546-585

§ 15. Перетворення ірраціональних виразів № 586-663

§ 16. Функція у = √х № 664-697

Тестові завдання № 1-5

1 2 3 4 5

РОЗДІЛ 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ № 698-920

§ 17. Квадратні рівняння № 698-727

§ 18. Формула коренів квадратного рівняння № 728-757

§ 19. Теорема Вієта № 758-797

§ 20. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники № 798-818

§ 21. Рівняння, які зводяться до квадратних № 819-853

§ 22. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь № 854-920

Тестове завдання 1 № 1-5

1 2 3 4 5

Тестове завдання 2 № 1-4

1 2 3 4

Тестове завдання 3 № 1-4

1 2 3 4

Тестове завдання 4 № 1-4

1 2 3 4

Тестове завдання 5 № 1-4

1 2 3 4

Тестове завдвння 6 № 1-5

1 2 3 4 5

Популярні ГДЗ: