ГДЗ 8 клас Алгебра О.С. Істер 2008 

ГДЗ Алгебра 8 клас О.С. Істер (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Не вказано

Розділ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ № 1-366

§ 1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних (Уроки 1, 2) № 1-24

§ 2. Основна властивість дробу. Скорочення дробу (Уроки 3, 4) № 25-52

§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками (Уроки 5, 6) № 53-77

§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (Уроки 7-10) № 78-125

§ 5. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня (Уроки 12, 13) № 126-153

§ 6. Ділення дробів (Уроки 14, 15) № 154-175

§ 7. Тотожні перетворення раціональних виразів (Уроки 16-18) № 176-209

§ 8. Розв’язування раціональних рівнянь (Уроки 19, 20) № 210-241

§ 9. Степінь з цілим показником (Уроки 22, 23) № 242-270

§ 10. Властивості степеня з цілим показником (Уроки 24-26) № 271-306

§ 11. Стандартний вигляд числа (Уроки 27, 28) № 307-339

§ 12. Функція, її графік і властивості (Уроки 29, 30) № 340-366

Розділ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА № 475-668

§ 13. Функція у = х2 та її графік (Урок 33) № 475-491

§ 14. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь (Уроки 34, 35) № 493-520

§ 15. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини (Урок 36) № 522-542

§ 16. Тотожність. Рівняння х2 = а (Уроки 37, 38) № 543-569

§ 17. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність (Уроки 39-41) № 571-609

§ 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені (Уроки 42-44) № 611-650

§ 19. Функція, її графік і властивості (Урок 45) № 651-668

Розділ 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ № 727-926

§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування (Уроки 47, 48) № 727-753

§ 21. Формула коренів квадратного рівняння (Уроки 49, 50) № 755-777

§ 22. Теорема Вієта (Уроки 51, 52) № 779-803

§ 23. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь (Уроки 53, 54) № 804-828

§ 24. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники (Уроки 56-58) № 830-865

§ 25. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних (Уроки 59-61) № 867-900

§ 26. Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних (Уроки 62, 63) № 901-926

Популярні ГДЗ: