ГДЗ 8 клас Алгебра О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко 2008 

ГДЗ Алгебра 8 клас О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко (2008 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 8 клас. Автори: О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Раціональні вирази

§ 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних

§ 2. Раціональний дріб. Основна властивість дробу

§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

§ 5. Множення та ділення дробів

§ 6. Тотожні перетворення раціональних виразів

§ 7. Раціональні рівняння

§ 8. Степінь з цілим показником і його властивості

§ 9. Стандартний вигляд числа

§ 10. Функція у = k/x, її графік та властивості

Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа

§ 12. Графічний спосіб розв'язування рівнянь

242

§ 13. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х² = а

§ 14. Раціональні, ірраціональні, дійсні числа. Числові множини

§ 15. Арифметичний квадратний корінь з добутку і дробу. Добуток і частка квадратних коренів

§ 16. Арифметичний квадратний корінь із степеня. Тотожність √a² = |a|

§ 17. Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня

§ 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

§ 19. Функція у = √х, її графік та властивості

Розділ 3. Квадратні рівняння

§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування

§ 21. Формула коренів квадратного рівняння

§ 22. Теорема Вієта

§ 23. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники

§ 24. Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних

§ 25. Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних

Вправи для узагальнення вивченого в курсі алгебри 8-го класу

Вправи до розділу 1

Вправи до розділу 2

Вправи до розділу 3