ГДЗ 8 клас Алгебра О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко 2008 

ГДЗ Алгебра 8 клас О.Я. Біляніна, Н.Л. Кінащук, І.М. Черевко (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Генеза, Київ

Розділ 1. Раціональні вирази № 1-215

§ 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних № 1-24

§ 2. Раціональний дріб. Основна властивість дробу № 25-50

§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками № 51-68

§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками № 69-84

§ 5. Множення та ділення дробів № 85-111

§ 6. Тотожні перетворення раціональних виразів № 112-134

§ 7. Раціональні рівняння № 135-156

§ 8. Степінь з цілим показником і його властивості № 157-174

§ 9. Стандартний вигляд числа № 176-194

§ 10. Функція у = k/x, її графік та властивості № 195-215

Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа № 242-407

§ 12. Графічний спосіб розв'язування рівнянь № 242

242

§ 13. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х² = а № 258-267

§ 14. Раціональні, ірраціональні, дійсні числа. Числові множини № 279-301

§ 15. Арифметичний квадратний корінь з добутку і дробу. Добуток і частка квадратних коренів № 308-323

§ 16. Арифметичний квадратний корінь із степеня. Тотожність √a² = |a| № 333-339

§ 17. Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня № 352-357

§ 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені № 368-383

§ 19. Функція у = √х, її графік та властивості № 393-407

Розділ 3. Квадратні рівняння № 417-553

§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування № 417-428

§ 21. Формула коренів квадратного рівняння № 436-448

§ 22. Теорема Вієта № 459-470

§ 23. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники № 479-488

§ 24. Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних № 498-518

§ 25. Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних № 526-553

Вправи для узагальнення вивченого в курсі алгебри 8-го класу № 559-640

Вправи до розділу 1 № 559-581

Вправи до розділу 2 № 583-610

Вправи до розділу 3 № 613-640

Популярні ГДЗ: