ГДЗ 8 клас Біологія Т.І. Базанова, Ю.В. Павіченко, О.Г. Шатровський 2008 

ГДЗ Біологія 8 клас Т.І. Базанова, Ю.В. Павіченко, О.Г. Шатровський (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Гімназія, Харків

Вступ

§ 1. Світ тварин — складова частина природи № 2-7

2 6 7

§ 2. Класифікація тварин № 2-7

2 6 7

ГЛАВА 1. Будова і життєдіяльність тварин

§ 3. Будова і життєдіяльність тваринної клітини № 6-7

6 7

§ 4. Процеси життєдіяльності і системи органів тварин № 7-8

7 8

§ 5. Тканини організму тварини № 6-7

6 7

§ 6. Розмноження і розвиток тварин № 5-6

5 6

§ 7. Середовища проживання тварин. Тварини як компонент екосистеми № 6-7

6 7

§ 8. Поведінка тварин № 5-6

5 6

ГЛАВА 2. Одноклітинні тварини, або Найпростіші

§ 9. Тип Саркоджгутикові. Клас Саркодові. Амеба протей № 6

6

§ 10. Тип Саркоджгутикові. Клас Джгутикові (Джгутиконосці). Бодо і евглена зелена № 6

6

§ 11. Тип Інфузорії. Інфузорія-туфелька № 6

6

ГЛАВА 3. Багатоклітинні тварини. Типи Губки та Кишковопорожнинні

§ 12. Тип Губки: будова та життєдіяльність. Різноманітність губок № 6-7

6 7

§ 13. Тип Кишковопорожнинні. Гідра: будова та життєдіяльність № 6-7

6 7

§ 14. Різноманітність кишковопорожнинних, їх роль в екосистемах № 6

6

ГЛАВА 4. Типи Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви

§ 15. Тип Плоскі черви. Клас Війчасті черви. Планарія — спосіб життя, будова і процеси життєдіяльності № 6-7

6 7

§ 16. Тип Плоскі черви. Клас Сисуни, клас Стьожкові черви № 6-8

6 7 8

§ 17. Тип Первиннопорожнинні, або Круглі, черви. Клас Нематоди № 6-7

6 7

§ 18. Тип Кільчасті черви. Клас Малощетинкові черви № 6-7

6 7

§ 19. Різноманітність кільчастих червів, їх роль у природі № 6-7

6 7

ГЛАВА 5. Тип Членистоногі

§ 20. Клас Ракоподібні. Річковий рак, спосіб життя і будова № 8-9

8 9

§ 21. Різноманітність ракоподібних, їх роль в екосистемах № 6-8

6 7 8

§ 22. Клас Павукоподібні. Павук-хрестовик, спосіб життя і будова № 8

8

§ 23. Різноманітність павукоподібних. їх роль в екосистемах № 6-7

6 7

§ 24. Клас Комахи. Будова і процеси життєдіяльності комах № 6-7

6 7

§ 25. Індивідуальний розвиток комах. Різноманітність комах № 8-9

8 9

§ 26. Суспільні комахи. Поведінка членистоногих. Роль членистоногих у природі № 6-7

6 7

ГЛАВА 6. Тип Молюски

§ 27. Клас Черевоногі молюски № 8

8

§ 28. Клас Двостулкові молюски № 7-8

7 8

§ 29. Клас Головоногі молюски № 7-8

7 8

ГЛАВА 7. Тип Хордові. Безчерепні. Риби

§ 30. Тип Хордові. Підтипи: Покривники, Безчерепні, Черепні № 6-7

6 7

§ 31. Ланцетник — представник підтипу Безчерепні № 6-7

6 7

§ 32. Підтип Черепні. Риби — хребетні тварини, які пристосовані до життя у воді № 7-8

7 8

§ 33. Розмноження і поведінка риб. Сезонні явища в житті риб № 7-8

7 8

§ 34. Клас Кісткові риби. Різноманітність кісткових риб № 6-7

6 7

§ 35. Клас Хрящові риби № 7

7

ГЛАВА 8. Клас Земноводні (Амфібії)

§ 36. Земноводні — будова і процеси життєдіяльності № 7-8

7 8

§ 37. Розмноження й розвиток земноводних. Сезонні явища в житті земноводних № 7-8

7 8

§ 38. Різноманітність земноводних, їх роль в екосистемах № 6

6

ГЛАВА 9. Клас Плазуни (Рептилії)

§ 39. Плазуни — будова і процеси життєдіяльності № 6-7

6 7

§ 40. Розмноження і розвиток плазунів, сезонні явища в їх житті. Поведінка плазунів № 5-6

5 6

§ 41. Різноманітність плазунів, їх роль у природі № 6-7

6 7

ГЛАВА 10. Клас Птахи

§ 42. Зовнішня будова птахів № 7-8

7 8

§ 43. Внутрішня будова птахів № 8-9

8 9

§ 44. Розмноження і розвиток птахів № 6-7

6 7

§ 45. Сезонні явища в житті птахів. Поведінка птахів № 6-7

6 7

§ 46. Різноманітність птахів № 7

7

ГЛАВА 11. Клас Ссавці (Звірі)

§ 47. Зовнішня будова ссавців № 7-8

7 8

§ 48. Внутрішня будова ссавців № 9-11

9 10 11

§ 49. Розмноження і розвиток ссавців. Поведінка ссавців під час розмноження № 7-9

7 8 9

§ 50. Сезонні явища в житті ссавців. Поведінка ссавців № 7-8

7 8

§ 51. Різноманітність ссавців № 7-8

7 8

§ 52. Різноманітність плацентарних ссавців № 6-8

6 7 8

§ 53. Різноманітність плацентарних ссавців (продовження) № 8-9

8 9

ГЛАВА 12. Організми і середовище проживання

§ 54.Вплив середовища проживання на тварин № 7-8

7 8

§ 55.Взаємозв’язки між людиною й іншими тваринами № 6-7

6 7

§ 56.Охорона тваринного світу № 6-7

6 7

Популярні ГДЗ: