ГДЗ 8 клас Фізика Ф.Я. Божинова, І.Ю. Ненашев, М.М. Кірюхін 2008 

ГДЗ Фізика 8 клас Ф.Я. Божинова, І.Ю. Ненашев, М.М. Кірюхін (2008 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2008
  • Видавництво: Не вказано

Розділ 1. Механічний рух

§ 5. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання

§ 6. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

§ 7. Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку

§ 8. Джерела та приймачі звуку. Сприймання звуку людиною

Розділ 2. Взаємодія тіл

§ 10. Маса як міра інертності тіл. Сила

§ 11. Графічне зображення сил. Додавання сил

§ 12. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

§ 13. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

§ 14. Тертя. Сила тертя

§ 15. Момент сили. Умова рівноваги важеля

§ 16. Блок

§ 17. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску

§ 18. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля

§ 19. Гідростатичний тиск рідини

§ 20. Атмосферний тиск та його вимірювання. Барометри

§ 21. Сполучені посудини. Манометри

§ 22. Гідравлічні машини. Насоси

§ 23. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

§ 24. Умови плавання тіл

§ 25. Судноплавство та повітроплавання

Розділ 3. Робота і енергія

§ 26. Механічна робота. Одиниці роботи

§ 27. Потужність

§ 28. Енергія. Потенціальна енергія тіла.

§ 29. Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія

§ 30. Перетворення механічної енергії. Закон збереження енергії

§ 31. Прості механізми. "Золоте правило" механіки

§ 32. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Розділ 4. Теплові явища

§ 37. Конвекція

§ 39. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження

§ 40. Тепловий баланс

§ 41. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

§ 42. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

§ 45. Питома теплота плавлення

§ 47. Кипіння. Питома теплота пароутворення

Популярні ГДЗ: