ГДЗ 8 клас Фізика І.Ю. Ненашев 2011 Збірник задач

ГДЗ Фізика 8 клас І.Ю. Ненашев (2011 рік) Збірник задач
  • Автори:
  • Рік видання: 2011
  • Видавництво: Не вказано
  • Тип: Збірник задач

1. Відносність руху. Траєкторія. Шлях № 1-26

2. Швидкість руху. Відносність швидкості. Одиниці швидкості № 1-38

3. Середня швидкість № 1-28

4. Графіки руху тіла № 1-27

5. Період та обертова частота № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6. Амплітуда, період і частота коливань № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7. Звук, його поширення та сприймання людиною. Ультра- та інфразвук № 1-36

8. Взаємодія тіл. Інерція № 1-31

9. Маса як міра інертності тіл. Сила. Додавання сил № 1-27

10. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість № 1-30

11. Сила пружності. Закон Гука. Динамометри № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12. Тертя. Сила тертя № 1-41

13. Момент сили. Умова рівноваги важеля № 1-22

14. Блоки № 1-24

15. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску № 1-31

16. Тиск газів та рідин № 1-30

17. Закон Паскаля. Сполучені посудини № 1-27

18. Атмосферний тиск. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти № 1-33

19. Манометри. Гідравлічні машини. Насоси № 1-22

20. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда № 1-34

21. Плавання тіл № 1-33

22. Механічна робота. Одиниці роботи № 1-23

23. Потужність № 1-25

24. Енергія. Закон збереження та перетворення енергії № 1-41

25. Прості механізми. «Золоте правило» механіки. ККД простих механізмів № 1-26

26. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28. Кількість теплоти, яка йде на нагрівання тіла або виділяється під час його охолодження. Питома теплоємність № 1-35

29. Тепловий баланс № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника № 1-22

31. Теплові двигуни. ККД теплових двигунів № 1-30

32. Плавлення і кристалізація. Питома теплота плавлення № 1-51

33. Випаровування та конденсація. Питома теплота випаровування № 1-53

Популярні ГДЗ: